Weber spotkał się w środę z wiceministrem transportu i komunikacji Litwy Juliusem Skačkauskasemna na polsko-litewskim pograniczu, przy okazji posiedzenia grupy roboczej ds. drogowych połączeń transgranicznych.

Drogi łączące kraje

Reklama

Jak przekazało ministerstwo infrastruktury, podczas spotkania poruszono przede wszystkim kwestie poprawy infrastruktury lokalnych połączeń drogowych między Polską a Litwą, stanu budowy międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą — Via Baltica oraz planów przebudowy drogi krajowej nr 16 od Augustowa do granicy litewskiej.

Polskie drogi

Zgodnie z komunikatem resortu wiceminister Weber przedstawił informacje o stanie prac po stronie polskiej. "Wspólnie wspieramy rozwój przygranicznej infrastruktury i transgranicznych połączeń transportowych. Tworzymy dobrosąsiedzkie relacje naszych państw, o tak bogatej wspólnej historii. Efekty już widać. Po stronie polskiej priorytetem jest połączenie Sankury – Burbiszki. Dzięki wsparciu rządowemu oraz zaangażowaniu samorządów większość tego odcinka zostanie ukończona w tym roku" – zaznaczył, cytowany w komunikacie, wiceszef resortu infrastruktury.

W trakcie spotkania omówiono plany dokończenia trasy Via Baltica po stronie polskiej i litewskiej oraz wzmocnienia połączenia Augustów – Olita (po stronie polskiej jest to droga krajowa nr 16).

Między Warszawa a Kownem

"Jesteśmy na ostatnim etapie przed otwarciem całej trasy Via Baltica od Warszawy do Kowna. Po stronie polskiej w najbliższych miesiącach oddamy do ruchu dwa z trzech brakujących jeszcze odcinków drogi ekspresowej S61. Pozostanie nam tylko końcowy odcinek obwodnicy Łomży. Planujemy zapewnić przejezdność na tym odcinku do połowy przyszłego roku" – poinformował Weber.

Przedstawiciele resortów ds. transportu wizytowali razem budowę litewskiego odcinka Via Baltica.

Szlak transportowy Via Baltica biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi a pozostałą częścią Unii Europejskiej. Po polskiej stronie szlak tworzą odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Trasa Via Baltica w Polsce łączy się z innym kluczowym europejskim szlakiem, Via Carpatią.

kmz/ mmu/