"Dziś z programu Polska Wschodnia podpisujemy 9 umów na 9 projektów drogowych - inwestycji drogowych z 5 marszałkami z województw" warmińsko - mazurskiego, z podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego" - poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas środowej konferencji poświęconej inwestycjom drogowym w Polsce Wschodniej.

Polityka regionalna nie będzie miała barw politycznych

Podkreśliła, że projekty te są "dofinansowywane w bardzo wysokim stopniu, tj. 85 proc. dofinasowania". "W sumie tego dofinasowania jest prawie 2,4 mld zł" - powiedziała. Dodała, że to "214 km dróg zmodernizowanych, czyli dróg lepszych i 17 km nowych dróg". "To oznacza lepsze skomunikowaniu w ramach regionu i z resztą kraju, dostęp do, usług, dostęp do szkół, dostęp do pracy" - wskazała Pełczyńska-Nałęcz.

Reklama

Zaznaczyła, że polityka regionalna nie będzie miała barw politycznych. "Są trzy priorytety: solidarność narodowa, lepsza jakość życia dla wszystkich i konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej. To są te trzy zasady dla polityki rozwojowej, które będziemy wdrażać" - poinformowała minister.

Zwróciła uwagę, że regiony Polski Wschodniej potrzebują wsparcia przez "solidarne podanie ręki" z innych regionów. "Po pierwsze solidarność narodowa, solidarność w ramach kraju, podawanie ręki tym regionom, które impulsu rozwojowego potrzebują najbardziej z różnych, zupełnie uzasadnionych powodów, nie wynikających z jakichś niedociągnięć " - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Program Polska Wschodnia jest i będzie "absolutnym priorytetem"

Dodała, że Program Polska Wschodnia jest i będzie "absolutnym priorytetem" tego ministerstwa i polityki rozwojowej i tej perspektywy finansowej do 2027 r. "Na ten program jest przeznaczone 12 mld zł, to jest najwięcej, niż kiedykolwiek w ciągu 20 lat członkostwa Polski w UE przeznaczono" - podkreśliła. "To jest realny wzrost wsparcia o 50-60 mln zł w zależności od województwa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej" - wskazała minister.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to 12 mld 428 mln zł (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

autorka: Anna Bytniewska