Przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” spółka CPK prowadzi od początku roku.

Projekt ten ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Jak zapisano w dokumentacji przetargowej CPK, podstawowe cele projektu to: utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy Katowicami i Ostrawą - będącego połączeniem polskiej i czeskiej sieci kolei dużych prędkości, umożliwiającego uruchamianie szybkich połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Wiednia; a także włączenie do sieci kolejowej Jastrzębia-Zdroju – największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych.

Oferty w tym przetargu otwarto 22 marca br. Przy budżecie zamówienia 8,2 mln zł brutto najtańsza, złożona przez konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółkę Jaf-Geotechnika, opiewa na 13,5 mln zł brutto (cena najdroższej z trzech kolejnych ofert sięgnęła 42,9 mln zł brutto). Jak wynika z informacji na platformie przetargowej CPK, najtańsza oferta została już uznana za najkorzystniejszą.

Podróż szybką koleją nie tylko po Europie

W październiku 2019 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i spółki CPK informowali o zwycięstwie wniosku CPK ws. unijnej dotacji 1,75 mln euro w konkursie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) pod kątem prac przygotowawczych do budowy nowego kolejowego połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Jednocześnie budowa nowego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została zgłoszona przez samorząd woj. śląskiego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej +” do 2028 r. Projekt ten przeszedł do drugiego etapu postępowania, co wymaga przygotowania tzw. studium planistyczno-prognostycznego.

Śląskie połączą się z innymi regionami

Na przygotowanie wstępnej dokumentacji dla projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” Sejmik Woj. Śląskiego zabezpieczył na swojej kwietniowej sesji kwotę 2 mln zł (radni zgodzili się wówczas m.in. na zaproponowaną pod tym kątem przez urząd marszałkowski zmianę wieloletniej prognozy finansowej woj. śląskiego).

To jeden z kilkunastu projektów z tego województwa, które znalazły się z II etapie programu Kolej Plus. Zdecydowana większość z nich dotyczy obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej (w tym wypadku środki na przygotowanie wymaganych studiów planistyczno-prognostycznych zapewnia GZM).

Pozostałe zgłoszone projekty z terenu woj. śląskiego zakładają rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała (wnioskodawcą jest stowarzyszenie subregionu południowego z liderem Bielskiem-Białą), budowę przystanku Wodzisław Śląski Centrum (miejscowy magistrat) oraz „połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” (urząd marszałkowski).

W marcu Sejmik Woj. Śląskiego zdecydował o przekazaniu 750 tys. zł dotacji miastu Bielsko-Biała na studium odbudowy linii 190 do Skoczowa (szacunkowo pokryje to ok. 50 proc. kosztów dokumentu). Środki dotyczące dokumentacji dla punktowej inwestycji w Wodzisławiu-Śląskim zabezpieczały na początku br. tamtejsze powiat i miasto.