"Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego programu „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r. Nowy program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych.

Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Z programu będą mogły skorzystać:

Reklama
  • PKP Polskie Linie Kolejowe,
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
  • Euroterminal Sławków.

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej.

Ponadto zawiera prognozę kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzoną na lata 2029-2035.

Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo, podano także.