PKP Intercity szuka pracowników

"Przyjmujemy wiele grup zawodowych, jesteśmy zainteresowani pracownikami utrzymania technicznego, rewidentami, ale również w niektórych lokalizacjach drużynami trakcyjnymi, a nasza spółka zależna Remtrak pozyskuje pracowników do napraw wagonów" - powiedział prezes PKP Intercity.

Przypomniał, że spółka PKP Intercity funkcjonuje w oparciu o cztery zakłady: Północny w Gdyni, Zachodni w Poznaniu, Południowy w Krakowie i Centralny w Warszawie. "Te zakłady rekrutują pracowników (z PKP Cargo - PAP) i pierwsze umowy już zostały podpisane" - dodał.

Reklama

PKP Intercity przejmuje ludzi z PKP Cargo

Pod koniec czerwca towarowy przewoźnik PKP Cargo poinformował, że podpisał z PKP Intercity list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo przez PKP Intercity. Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku, obejmie do 400 osób i będzie dotyczyć stanowisk związanych z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą taboru.

Malinowski w rozmowie z PAP podtrzymał te deklaracje dodając jednocześnie, że spółka zależna pasażerskiego przewoźnika - Remtrak mogłaby zatrudnić kolejne 200-300 osób z PKP Cargo.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

W środę zarząd PKP Cargo poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP Cargo. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30 proc. zatrudnionych w spółce, czyli do 4142 pracowników.

Pod koniec maja tego roku zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy w związku z trudną sytuacją spółki. Zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Postępowanie sanacyjne PKP Cargo

Natomiast 27 czerwca zarząd PKP Cargo złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego, złożenie wniosku miało na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej spółki.

Zgodnie z ostatnimi informacjami zarządu PKP Cargo, na koniec czerwca na nieświadczeniu pracy przebywało już ok. 20 proc. pracowników.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Według danych spółki, jej udział w rynku w 2012 r. wynosił 50,4 proc. według masy przewiezionych ładunków i 60,2 proc. W 2023 r. wynik ten spadła odpowiednio do poziomu 33,1 proc. i 33,9 proc. W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r.(PAP)

pif/ drag/