We wtorek w Baranowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem wiceministra infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcina Horały oraz przedstawicieli spółki CPK, w tym jej prezesa Mikołaja Wilda.

Radę tworzą przedstawiciele gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki - miejscowości, na terenie których ma być zlokalizowany CPK. Rada Społeczna ma m.in. doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK "w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych".

W trakcie posiedzenia poinformowano Radę Społeczną, że najbliższe planowane przez spółkę CPK kroki to m.in. wykonanie master planu, badania terenowe, analizy środowiskowe i opracowanie strategii nabywania gruntów.

Spółka przekazała PAP, że zgodnie z harmonogramem w IV kw. br. powinny rozpocząć się badania terenowe. W październiku br. powinny zacząć się badania hydrogeologiczne, geotechniczne i geofizyczne oraz oceny stanu technicznego obiektów budowalnych.

Reklama

Z kolei na przełomie III i IV kw. 2020 r. spółka CPK planuje rozpoczęcie prac nad master planem.

"W tej chwili trwa postępowanie na wybór firmy, która będzie pełniła rolę konsultanta technicznego ds. master planu, czyli tzw. master plannera, w którym biorą udział duże międzynarodowe firmy inżynierskie. Master plan określa najważniejsze parametry lotniska, umożliwiając jego projektowanie" – powiedział podczas posiedzenia Wild.

Master plan określa m.in. obszar inwestycji (w tym dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych i naturalnych), informacje dotyczące planów rozwoju ruchu lotniczego, dane dotyczące przepustowości, koncepcję zapewnienia obsługi przez służby żeglugi powietrznej, koncepcję rozwoju przestrzennego (wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska), a także założenia ekonomiczno-finansowe.

"Master plan to kluczowy dokument w ramach dokumentacji przedprojektowej" - podkreślił Wild.

Podczas posiedzenia przedstawiciele CPK ogłosili rozpoczęcie inwentaryzacji przyrodniczych w terenie inwestycji lotniskowej w I kw. 2021 r. Jak tłumaczy spółka, inwentaryzacje przyrodnicze to element procedury środowiskowej, która będzie realizowana jednocześnie np. z raportem oddziaływania na środowisko.

"Teren objęty badaniami w ramach inwentaryzacji przyrodniczych będzie znacznie większy niż obszar inwestycji CPK. Chodzi nam o to, żeby zlokalizować drogi startowe, terminal i niezbędną infrastrukturę w taki sposób, żeby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i środowiska" – powiedział Wild.

Spółka tłumaczy, że obszar badań środowiska dla inwestycji CPK jest podzielony na podobszary, m.in.: podobszar przeznaczony do dalszych prac planistycznych zawierający potencjalną lokalizację nowego Portu Lotniczego Solidarność, węzła przesiadkowego CPK i Airport City; podobszar pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt, czyli potencjalnej lokalizacji inwestycji wokół węzła przesiadkowego; podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.