Parlament przyjął stanowisko w sprawie nowego projektu przepisów UE mających na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw przez samoloty w UE, aby ograniczyć emisje z lotnictwa i zapewnić neutralność klimatyczną do 2050 roku.

"Dostawcy powinni zacząć dostarczać zrównoważone paliwo od 2025, tak aby do 2050 roku stanowiło ono 85% całego paliwa lotniczego w portach lotniczych UE. Zużyty olej, paliwo syntetyczne, a nawet wodór powinny stopniowo stawać się normą jako paliwo lotnicze, pomagając UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku" - czytamy w komunikacie.

Eurodeputowani zwiększyli proponowany przez Komisję minimalny udział zrównoważonego paliwa lotniczego, które powinno być dostępne na lotniskach UE. W ocenie PE od 2025 roku udział ten powinien wynosić 2%, wzrastając do 37% w 2040 i 85% do 2050 roku, z uwzględnieniem potencjału energii elektrycznej i wodoru w całej ofercie paliwowej (Komisja proponowała 32% na 2040 r. i 63% na 2050 r.).

Parlament Europejski zmienił też proponowaną definicję zrównoważonego paliwa lotniczego - termin ten obejmuje paliwa syntetyczne lub niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów lub zużytego oleju kuchennego.

Reklama

Eurodeputowani uwzględnili w swojej definicji paliwa węglowe pochodzące z recyklingu, produkowane z gazów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów, a także ze spalin pochodzących z procesów produkcyjnych w instalacjach przemysłowych.

Zaproponowali również, aby niektóre biopaliwa, produkowane z tłuszczów zwierzęcych lub destylatów, mogły być włączone do mieszanki paliw lotniczych na określony czas (do 2034 roku). Wykluczyli jednak paliwa oparte na roślinach pastewnych i spożywczych oraz te pochodzące z oleju palmowego i sojowego, ponieważ - jak podali - nie spełniają one kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Uwzględnili również odnawialną energię elektryczną i wodór jako część zrównoważonego miksu paliwowego, ponieważ obie są obiecującymi technologiami, które mogłyby stopniowo przyczynić się do dekarbonizacji transportu lotniczego, podano także.

Zgodnie z projektem przepisów, lotniska w UE powinny ułatwiać operatorom dostęp do zrównoważonych paliw lotniczych, w tym z infrastrukturą do tankowania wodoru i ładowania elektrycznego.

Europarlament zaproponował utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora lotniczego i wspierania inwestycji w zrównoważone paliwa lotnicze, innowacyjne technologie napędu samolotów oraz badania nad nowymi silnikami. Fundusz byłby zasilany karami nakładanymi w związku z egzekwowaniem tych przepisów.

Aby dalej promować dekarbonizację sektora lotniczego i informować społeczeństwo o bardziej ekologicznym lotnictwie, posłowie zlecili Komisji opracowanie do 2024 roku unijnego systemu oznakowania efektywności środowiskowej samolotów, operatorów i lotów komercyjnych.

Mandat negocjacyjny dla PE został przyjęty 334 głosami do 95, przy 153 głosach wstrzymujących się. Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.