"Zakładaliśmy, że wartość ogłoszonych przetargów na koniec tego roku wyniesie 25 mld zł. W tej chwili możemy powiedzieć, że z tymi przetargami, które ogłosimy jeszcze do końca tego roku, wartość ta wyniesie około 27 mld zł" - powiedział podczas konferencji prezes Merchel.

"Nastąpiło przyspieszenie ogłaszania przetargów, obecnie mamy przygotowane postępowania przetargowe na kilkanaście miliardów zł, około 12 mld zł chcemy ogłosić w roku 2017" - dodał.

Prezes powiedział, że wszystkie projekty będące obecnie w fazie przetargowej będą podpisane w przyszłym roku.

"Ich wartość natomiast będzie niewątpliwie niższa. Szacujemy, że na 27 mld zł ogłoszonych w 2016 roku przetargów wartość podpisanych kontraktów wyniesie około 20 mld zł" - dodał.

Merchel podał, że na koniec 2017 roku będzie ogłoszone 60-70 proc. przetargów, objętych Krajowym Programem Kolejowym (KPK).

Przyjęty przez rząd we wrześniu 2015 r. KPK na lata 2014-2023 zakładał łączne nakłady na inwestycje w infrastrukturę kolejową w wysokości 67,5 mld zł, w tym w 2016 r. na poziomie 7,1 mld zł, w 2017 r. 6,2 mld zł, a w 2018 r. 9,6 mld zł.

W połowie listopada prezes PKP PLK informował, że wydatki inwestycyjne w infrastrukturę kolejową w 2017 r. wyniosą ok. 5,7 mld zł, a w 2018 r. przekroczą 10 mld zł.