Od 2001 r. współczynnik dzietności w Europie wzrósł z 1,46 do 1,58 w 2015 roku - podał Eurostat. Oznacza to, że Europa nadal się starzeje, ponieważ dzietność ciągle jest dużo poniżej poziomu zastępowalności wynoszącego 2,1.

W 2015 r. współczynnik dzietności poniżej poziomu zastępowalności notowano we wszystkich państwach członkowskich. Najbardziej do poziomu 2,1 zbliżyły się Francja i Irlandia. Nad Sekwaną współczynnik urodzeń wynosił 1,96, a w Irlandii 1,92. Oznacza to, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym we Francji przypadało 196, a w Irlandii 192 urodzonych dzieci. Kolejne były: Szwecja ze współczynnikiem 1,85 i Wielka Brytania (1,80).

Niestety Polska znalazła się na drugim krańcu klasyfikacji. Za nami była tylko Portugalia ze wskaźnikiem płodności na poziomie 1,31. Następne miejsce (od końca) zajęły Polska i Cypr. W obu tych krajach w 2015 r. wskaźnik dzietności wynosił 1,32, czyli na 100 kobiet przypadało 132 urodzenia. Żeby osiągnąć poziom zastąpienia i tym samym zatrzymać proces starzenie się polskiego społeczeństwa, współczynnik ten w Polsce musiałby wzrosnąć aż o 0,78. To wydaje się trudne do osiągnięcia, bo przez 15 lat polski wskaźnik urodzeń wzrósł zaledwie o 0,01, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej w tym okresie zwiększyła się o 0,12. Na pomoc ma przyjść program 500 plus. Pierwsze jego efekty już są widoczne. Według danych GUS w 2016 r. w Polsce urodziło się 385 tys. dzieci. To o około 16 tysięcy więcej dzieci niż w 2015 roku.

A jak dotychczas rósł współczynnik dzietności w krajach Europy? W większości państw członkowskich, wskaźnik urodzeń wzrósł w 2015 roku w porównaniu do roku 2001. Największy skok zaobserwowano na Łotwie (z 1,22 w 2001 roku do 1,70 w 2015 roku, czyli +0,48), w Czechach (o 0,42), na Litwie (o 0,41 ), Słowenii (o 0,36), w Bułgarii (o 0,32), w Rumunii (o 0,31), w Szwecji (o 0,28) i Estonii (o 0,26). Natomiast największe spadki odnotowano na Cyprze (-0,25), w Luksemburgu (-0,19) i Portugalii (-0,14).

Jak na standardy UE Polki dość wcześnie decydują się na pierwsze dziecko. W 2015 roku średni wiek kobiet w chwili urodzenia pierwszego dziecka w całej Wspólnocie był na poziomie 28,9 lat. Najmłodsze matki pochodzą z Bułgarii (26,0 lat), Rumunii (26,3) i Łotwy (26,5). Kolejna, czwarta, jest Polska, gdzie matki decydują się urodzić pierwsze dziecko średnio w wieku 27 lat. Najpóźniej na macierzyństwo decydują się Włoszki (30,8 lat), Hiszpanki (30,7), oraz mieszkanki Luksemburga i Grecji (oba 30,2).

W 2015 r. w Unii Europejskiej urodziło się o 40,2 tys. dzieci więcej niż w 2001 roku (+ 0,8 proc.). Największy wzrost liczby urodzeń w ciągu ostatnich 15 lat zaobserwowano w Szwecji (+ 25,6 proc.), w Czechach (+ 22,1 proc.), na Słowenii (+ 18,1 proc.) i w Wielkiej Brytanii (+ 16,1 proc.). Natomiast największy spadek był w Portugalii (-24,2 proc.), a następnie w Holandii (-15,8 proc.), Danii (-11,1 proc.). W Polsce liczba urodzonych dzieci była wyższa od tej obserwowanej 2001 r. zaledwie o 0,3 proc.

Współczynnik dzietności w 2015 r. w UE