Zysk netto PKN Orlen wzrósł r: r do 5261 mln zł w 2016 r.Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 5 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3 2 837 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł właśnie 5 261 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 7 532 mln zł wobec 4 340 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 9 642 mln zł wobec 6 235 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79 553 mln zł w 2016 r. wobec 88 336 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 5 364 mln zł wobec 1 048 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)