PCC Rokita

PCC Rokita podjął decyzję o nieskładaniu, wobec aktualnych uwarunkowań, oferty na zakup aktywów Oltchim w Rumunii, poinformowała spółka. "PCC Rokita informuje o podjęciu w dniu 06.07.2017 r. decyzji przez spółkę o nieskładaniu, wobec aktualnych uwarunkowań, oferty na zakup aktywów spółki Oltchim S.A. w Rumunii"- czytamy w komunikacie. W marcu br. zarząd PCC Rokita pozytywnie oceniał podjęcie dalszych kroków w celu potencjalnego zakupu aktywów rumuńskiej spółki.

Skarbiec TFI 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 18 581,9 mln zł według stanu na 31 maja br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 18 447,6 mln zł.

Monnari Trade

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Monnari Trade wyniosła ok. 60,7 mln zł w okresie II kwartału, podała spółka. W okresie I półrocza przychody wyniosły ok. 113,9 mln zł. >>>> 

PBKM

Projekt Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego" znalazł się na 1 miejscu na liście 13 projektów przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) kwotą 13,7 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Merlin Group

Zarząd Merlin Group zdecydował o podniesienie kapitału zakładowego, zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1 382 tys. zł do 6 515,5 tys. zł w drodze emisji 13 820 000 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Akcje te mają posłużyć do finansowania transakcji przejęcia przez Merlin Group praw do znaku towarowego merlin.pl. >>>> 

Polnord

Grupa kapitałowa Polnord sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 651 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy) w I półroczu 2017 r., podała spółka.  "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniesie 337 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)" - czytamy w komunikacie.

Braster 

Oferta publiczna do 3 mln akcji serii I Brastera rozpoczyna się dziś od podania do publicznej wiadomości ceny maksymalnej. Braster chce pozyskać szacunkowo 54-63 mln zł, a środki mają zostać przeznaczone na globalną ekspansję systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny. >>>> 

Braster ocenia, że efekty podpisanych umów dystrybucyjnych i rozpoczęcia sprzedaży w kilkunastu krajach na świecie w tym i 2018 roku będą widoczne w przychodach spółki w IV kwartale przyszłego roku, poinformował prezes Marcin Halicki. Braster liczy, że w Polsce uzyska próg rentowności na przełomie 2018 i 2019 roku. >>>>  

Artifex Mundi

Artifex Mundi planuje wydać 4 nowe gry premium z gatunku HOPA oraz wprowadzić 4 dotychczasowe gry na konsole w III kwartale br., podała spółka. >>>> 

4Mobility

4Mobility car sharing powiększa dotychczasową flotę o co najmniej 50 nowych aut BMW i MINI, podała spółka. "Flota 4Mobility Premium zostanie rozbudowana do końca roku o co najmniej 50 nowych aut BMW i MINI. Otwieramy bazy w miejscach, w których obserwujemy największe zapotrzebowanie warszawiaków na nowoczesną mobilność - przy węzłach komunikacyjnych, stacjach metra, w okolicach centrów biznesowych czy przy centrach handlowych" - powiedział prezes Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie. Na terenie Warszawy obecnie działa już 40 punktów, w których można wypożyczyć auta na minuty - m.in. przy stacjach metra, obiektach handlowych, centrach biznesowych, na Dworcu Centralnym i Zachodnim czy Lotnisku Chopina. 4Mobility gwarantuje użytkownikom darmowy postój w całej stołecznej Strefie Płatnego Parkowania, a także możliwość bezpłatnego zwrotu samochodu w każdej z baz oraz w dowolnym punkcie Śródmieścia, poda również.

CEZ

Czeski koncern CEZ wchodzi na niemiecki rynek firm usług energetycznych (ang. Energy Service Company, w skrócie ESCO) poprzez zakup 100% akcji Elevion od funduszu DPE Deutsche Private Equity, podał CEZ. Elevion, którego przychody rosły o ponad 30% średniorocznie przez ostatnich 5 lat (obecnie przekraczają one 300 mln euro rocznie), to ważna platforma dla dostarczania usług energetycznych dla klientów przemysłowych, miast oraz dla sektora budowlanego, podkreślono w komunikacie.

Kernel

Kernel zrealizował ogłoszoną w ub.r. strategię powiększania banku ziemi - obecnie posiada ponad 600 tys. ha, podała spółka. Obecnie skupi się na integracji nabytych aktywów w celu podniesienia ich efektywności. >>>>  

CDRL

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wyniosły 65,36 mln zł Łącznie w pierwszej połowie br., co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń - czerwiec wzrost w polskim kanale e-commerce wyniósł 16%, co przełożyło się na przychody w wysokości 6,53 mln zł.  >>>> 

Krka

Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 88,64 mln euro z zysku za 2016 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy na akcję w wysokości 2,75 euro brutto, podała Krka.  >>>>

Murapol

Spółka zależna Grupy Murapol, Murapol Projekt podpisała na zakup nieruchomość o powierzchni 15 292 m2 zlokalizowaną przy ul. Buforowej we Wrocławiu za kwotę 9,5 mln zł netto, poinformowała spółka. Na nabytym gruncie Murapol Projekt zrealizuje budowę ok. 350 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej PUM ok. 14.400 m2, a także 420 miejsc postojowych, podano w komunikacie. "Wrocław systematycznie umacnia swoją pozycję na naszej mapie inwestycji. W pierwszym półroczu bieżącego roku, w stolicy Dolnego Śląska sprzedaliśmy najwięcej, bo 363 mieszkania. To tutaj także stale powiększamy portfele zarówno lokali oferowanych, jak i projektów w przygotowaniu. Naszej rosnącej aktywności w tym mieście sprzyja olbrzymia chłonność wrocławskiego rynku mieszkaniowego, z którą idzie w parze atrakcyjny klimat inwestycyjny do prowadzenia działalności deweloperskiej. Wszystko to tworzy bardzo dogodne warunki do rozwijania naszego biznesu w tej lokalizacji, co też skutecznie wykorzystujemy" - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna i Tomasza Styczyńskiego w skład zarządu i powierzyła im pełnienie funkcji wiceprezesów od 7 lipca, podał bank. Jednocześnie Marek Tomczuk zostaje powołany w skład zarządu na funkcję wiceprezesa banku z dniem 1 września. >>>> 

Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank International AG (RBI) podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał RBI. >>>>  

Vigo System

Vigo System wypracowało 8,57 mln zł przychodów w II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. >>>> 

LC Corp

LC Corp sprzedał 1084 lokale, a przekazał 847 lokali w I półroczu 2017 r., podała spółka. "I. Łączna sprzedaż lokali w I półroczu 2017 roku wyniosła 1084, z tego:
- 952 na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszoną o umowy rozwiązane (w I półroczu 2016 r. - 891),
- 132 na podstawie umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie. II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za I półroczu 2017 roku - 847 (w I półroczu 2016 r. - 801)" - czytamy w komunikacie.

Qumak  

Zarząd Qumaka ustalił cenę emisyjną akcji L na 2,29 zł, poinformowała spółka.>>>> 

Apator

Apator zawarł umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł. "Przedmiotem umowy jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł. W związku z powyższym łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 24,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Miraculum

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum w związku z ofertą publiczną akcji serii W, poinformował urząd. >>>> 

Netia

Netia uruchamia usługę "omnichannelowej" komunikacji w chmurze dedykowaną małym i średnim firmom, podała spółka. "Netia chce zawojować rynek małych i średnich firm swoją nową ofertą dotyczącą zintegrowanej komunikacji w chmurze, skrojoną specjalnie pod potrzeby i możliwości tego segmentu. Od 1 lipca br. za symboliczną złotówkę można aktywować usługę Nowej Netii, która umożliwia swobodne wykonywanie i odbieranie połączeń z smartfonu, tabletu, czy laptopa - przy wykorzystaniu dowolnego numeru stacjonarnego - w dogodnym dla siebie miejscu" - czytamy w komunikacie. 

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji w euro w ramach programu EMTN do kwoty 750 mln euro, podała spółka. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku. >>>> 

Marvipol

Marvipol sprzedał 364 mieszkania i lokale usługowe w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 25,1% r/r, podała spółka. W samym czerwcu spółka sprzedała 63 lokale (+117,2% r/r).

Mostostal Warszawa   

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construccion, warta 76,8 mln zł brutto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko, podała spółka. >>>> 

Mostostal Warszawa podpisał z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na terenie AGH w Krakowie za 16,87 mln zł brutto, podała spółka. "Termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono 14 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie i oddał VI etap osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, obejmujący 100 lokali. Do tej pory ponad 90% mieszkań w tym etapie znalazło nabywców, podała spółka. "Osiedle cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród klientów - pięć etapów Lokum di Trevi zostało zakończonych, a większość lokali z etapów VI i VII znalazło już nabywców. Od początku tygodnia trwa przekazywanie mieszkań klientom VI etapu, zaś odbiory w VII odbędą się w kolejnych miesiącach. Lokale z obu etapów zostaną rozpoznane w wyniku Lokum Deweloper za 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Energa

Energa podpisała list intencyjny z władzami Torunia, poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie miasta, poinformowała spółka. >>>> 

Torpol

Oferta Torpolu, warta 62,9 mln zł netto (77,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)", podała spółka. >>>>