W latach 2000-2004 odchodzący prezes ING Banku Śląskiego pracował już w ING Direct - jako dyrektor generalny i członek zarządu.

Awans Bartkiewicza jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć. W ciągu 5 lat jego prezesury wartość aktywów ING Banku Śląskiego wzrosła z 30,5 mld zł w połowie 2004 roku do 64,5 mld zł na koniec czerwca 2009 roku.

Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Brunona Bartkiewicza na zwalnianym przez niego stanowisku.