Kryzys fiskalny Grecji mógłby się zaostrzyć pod koniec tego roku, jeśli EBC powróci do starych reguł ustalania wielkości i jakości zastawu, które zostały zliberalizowane w czasie recesji. Jeśli Moody’s Investors Service obniży rating kredytowy Aten do tego samego poziomu, jak inne agencje ratingowe, wówczas obligacje greckiego rządu nie będą więcej kwalifikowały się na zastaw w EBC, co jeszcze bardziej utrudni temu krajowi zaciąganie pożyczek.

Obecnie EBC akceptuje pod zastaw obligacje z ratingiem BBB-, ale pod rządami poprzedniej regulacji, która ma być przywrócona od 1 stycznia przyszłego roku, minimalny wymóg dotyczył papierów z ratingiem A- . 

W grudniu Standard & Poor’s i Fitch Ratings obcięły rating kredytowy Grecji do poziomu BBB+ . Moody’s ostrzegł, że może obniżyć obecny rating A2 o dwie kategorie do Baa1, jeśli Grecja wcieli w życie swój plan oszczędnościowy tylko częściowo. A wtedy greckie papiery nie mógłby się kwalifikować jako zastaw w EBC.

Weber jednak uspokaja, że obligacje greckiego rządu “wciąż kwalifikują się” jako zastaw w EBC i nie ma on “żadnych wątpliwości”, iż greckie wysiłki zmierzające do redukcji deficytu budżetowego “zostaną uhonorowane przez agencje ratingowe”.