W przypadku wynajmu długoterminowego podstawową zaletą jest brak konieczności zamrożenia własnych środków finansowych. Ponadto raty stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania oraz poprawiając płynność finansową firmy. Należy także wiedzieć, że outsourcing floty daje wybór sposobów realizacji płatności. Wpłata własna przy leasingu operacyjnym powinna być jedną z opcji do wyboru.

Przejrzyste koszty

W finansowaniu floty bardzo istotna jest również transparentność kosztów składających się na wysokość raty. Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy ponoszone przez niego koszty obsługi floty są zgodne z realnymi wydatkami na ten cel.

Możemy wybrać usługę maksymalnie okrojoną i dzięki temu tanią, ale musimy liczyć się z tym, że za każdy dodatkowy element będziemy musieli zapłacić osobno. W przypadku flot takie rozwiązanie najczęściej daje pozorne oszczędności na początkowym etapie i generuje dodatkowe koszty, które przewyższają koszt usługi kompleksowej.

Wracając do kwestii transparentności, często zdarza się, że klient chciałby mieć wgląd w szczegóły kosztów składających się na ostateczną cenę wynajmu jego floty. W LeasePlan jest to możliwe za pośrednictwem tzw. otwartej kalkulacji. Jest to usługa, która gwarantuje klientowi nie tylko przejrzystość kosztów ponoszonych na flotę, ale także zwrot ewentualnych nadpłaconych w trakcie okresu leasingowego środków finansowych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest w jej przypadku to, że ryzyko ewentualnych wyższych kosztów przejmuje na siebie firma CFM, absorbując powstałą w ten sposób stratę.

W ramach otwartej kalkulacji porównywane są koszty zabudżetowane w całym okresie leasingu w postaci miesięcznych rat leasingowych z realnymi kosztami poniesionymi w tym czasie. W przypadku powstania nadwyżki kosztów zabudżetowanych nad rzeczywistymi LeasePlan dzieli się z klientem powstałym zyskiem.

W klasycznym modelu usługi CFM wysokość miesięcznej raty za leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową wyliczana jest na podstawie średnich kosztów eksploatacji danego samochodu. Oznacza to, że w niektórych przypadkach, koszty te mogą się różnić nawet o 20 – 30 procent od faktycznie ponoszonych na eksploatację danego pojazdu. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stylu użytkowania pojazdu i ogólnej dbałości kierowcy o stan techniczny samochodu.

Ubezpieczenie

Warto także zwrócić uwagę na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiące jeden z głównych czynników warunkujących stabilność kosztów funkcjonowania floty. Analizując poszczególne oferty, trzeba pamiętać o wyłączeniach, które przenoszą część ryzyka na firmę. Rozwiązaniem wartym rozważenia jest ubezpieczenie własne leasingodawcy, w pełni dostosowane do potrzeb klientów.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem oferty ubezpieczeniowej są przejrzyste zasady kalkulacji stawki. Ewentualna jej zmiana powinna być uzależniona jedynie od poziomu szkodowości floty. A zatem jeśli szkodowość floty wzrośnie, wpłynie to również na wzrost wysokości stawki ubezpieczenia. Jeśli zmaleje, klient ma prawo negocjować jej obniżenie.

Istotny jest również sposób likwidacji szkód. Aby uniknąć nieporozumień, potrzebne jest precyzyjne określenie odpowiedzialności każdej ze stron umowy.

Również czas, w jakim zostanie wykonana naprawa, powinien być z góry gwarantowany przez leasingodawcę. Uwagę należy zwrócić także na prognozowany koszt przeglądów oraz napraw floty, który jest jedną z części składowych raty leasingowej. W zależności od dostawcy koszt ten może być obliczany w różny sposób.

Leasingobiorca powinien zapoznać się również z zakresem napraw zawartych w ramach raty. Czy są to jedynie standardowe przeglądy, z ograniczonym zakresem części eksploatacyjnych, czy też rata uwzględnia także koszty dodatkowe.

Ubezpieczając flotę, szczególnie należy zwrócić uwagę na kilka elementów: zakres ochrony ubezpieczenia, zapisy umowy ubezpieczenia dotyczące sposobu obliczania współczynnika szkodowości oraz zapisy dotyczące procesów związanych z likwidacją szkód. Zakres ochrony powinien być jak najbardziej rozbudowany, gdyż od niego zależy, kiedy i w jakich sytuacjach firma użytkująca pojazdy otrzyma pomoc i ile będzie ona kosztowała.

Dla wielu firm najistotniejszym kryterium wyboru ubezpieczenia jest cena. Rzeczywiście na rynku działają towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące stosunkowo niskie stawki podstawowe, jednak przeważnie kosztem zakresu ochrony. W konsekwencji prowadzi to niejednokrotnie do sytuacji, kiedy już po zajściu zdarzenia drogowego użytkownik pojazdu odkrywa niedostateczny zakres ochrony ubezpieczeniowej w zawartej umowie lub całkowity jej brak dla niektórych ryzyk. W ostatecznym rozrachunku może się okazać, że dodatkowe koszty, które klient będzie musiał ponieść, znacząco przewyższą cenę z pozoru droższej polisy.