W zamian zostanie zamknięte dochodzenie w sprawie o celowe wprowadzanie w błąd klientów banków.

J.P. Morgan Chase zgodził się uiścić 297 mln dol., a Credit Suisse – 120 mln dol. odszkodowania. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przekaże z kolei pieniądze poszkodowanym inwestorom. Ugoda nie oznacza zarazem, że oba banki przyznały się do winy.

Zarzuty SEC

SEC zarzucał bankierom, że w latach 2005–2008 z premedytacją oferowali klientom aktywa, których podstawę stanowiły niepewne kredyty, przyczyniając się w ten sposób do wybuchu kryzysu finansowego jesienią 2008 r., który w krótkim czasie rozlał się na cały świat zachodni. Prokurator Eric Schneiderman, który zajmował się sprawą J.P. Morgan, ocenił je na 20 mld dol.