"Spółka i akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu ze współprowadzącym księgę popytu ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 32 zł za jedną akcję oferowaną. Spółka (w odniesieniu do nowych akcji) oraz akcjonariusz sprzedający (w odniesieniu do akcji sprzedawanych) w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu ze współprowadzącym księgę popytu ustalili w dniu 23 kwietnia 2015 r.: ostateczną liczbę akcji oferowanych oferowanych w ofercie na 9 192 378 akcji oferowanych; w tym: ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych przez spółkę w ofercie na 3 339 744 nowe akcje; ostateczną liczbę akcji sprzedawanych oferowanych przez akcjonariusza sprzedającego w ofercie na 5 852 634 akcje sprzedawane" - czytamy w komunikacie.

Ustalono także, że 1 378 857 akcji oferowanych trafi do inwestorów indywidualnych, a 7 813 521 akcji - do inwestorów instytucjonalnych.

"Ww. oferta pozwoli spółce, po uwzględnieniu przewidywanych kosztów oferty, osiągnąć oczekiwane wcześniej wpływy netto z emisji nowych akcji w wysokości 100 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka oczekiwała początkowo, że wpływy netto z emisji nowych akcji, planowanych w maksymalnej liczbie do 8,97 mln sztuk, wyniosą 80-100 mln zł. Zarząd informował, że zamierza przeznaczyć 50-80 mln zł z powyższej kwoty na finansowania akwizycji, które umożliwią grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego. Kwota 20-30 mln zł ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego wobec mBanku i ING Banku Śląskiego.

Oferta objęła również akcje istniejące, należące do European Media Holding S.a.r.l, kontrolowaną przez Innova Capital. Liczbę tych walorów ustalono na maksymalnym poziomie 5,85 mln sztuk, stanowiących 23,5% kapitału.

Według wcześniejszych informacji, inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy w dniach 24-28 kwietnia, zaś debiut zakładany jest ok. 8 maja.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.