"Wysoko oceniam szanse na przebicie ubiegłorocznego wyniku netto. W zasadzie jedynym zastrzeżeniem jest złoty do euro. Przy 4,20 - byłoby świetnie, 4,10-4,05 - też pewnie nie powinno być kłopotu, jeżeli będzie 3,80 - pewnie te kłopoty będą" - powiedział Szeliga podczas konferencji prasowej.

Szeliga zapowiedział również, że spółka chce obniżyć stosunek dług odsetkowy netto/EBITDA do 2x w przeciągu 2 lat. Na koniec I kwartału 2015 wynosił on 2,7x, a rok wcześniej 4,1x. 

W 2014 r. Boryszew miał 146,61 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej; zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem sięgnął 155,95 mln zł, zaś przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 109,91 mln zł.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.