"Zwyczajne walne zgromadzenie Kopex S.A. (...) przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy spółki kwotę 29 622 415,20 zł, tj. 0,4 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 74 056 038 akcji spółki. W dywidendzie nie uczestniczą akcje własne emitenta w liczbie 276 500" - głosi komunikat.

ZWZ ustaliło też dzień dywidendy na 11 czerwca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2015 roku.

Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2014 r. spółka odnotowała 1,43 mld zł skonsolidowanych przychodów.