Tell zakłada spadek o 10% przychodów w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej, z uwagi na oczekiwane niższe przychody ze sprzedaży telefonów abonamentowych, przy czym sprzedaż telefonów abonamentowych jest neutralna dla wyniku finansowego tego segmentu, podano w komunikacie.

W segmencie tym zysk EBIT pozostanie na poziomie z roku 2014, "zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.", podano także.

Spółka zakłada wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty 19,66 mln zł, przy czym prognozowany przyrost EBITDA jest większy niż przyrost zysku operacyjnego z uwagi na proporcjonalnie wyższą amortyzację wykazywaną przez segmenty Wsparcia Sprzedaży i E-biznesu. 

Natomiast łączny zysk netto grupy kapitałowej w stosunku do roku 2014 wzrośnie o 74%, do kwoty 10,50 mln zł - wzrost na tym poziomie wynika z opisanych wzrostów na poziomie operacyjnym oraz braku zdarzeń jednorazowych, jakim był w 2014 r. odpis z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Toys4Boys, podała również spółka. 

Tell odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,53 mln zł wobec 9,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.