W poniedziałek na GPW ok. godz. 10:30 za akcję Budimeksu płacono 170 zł, po spadku o 0,73% od ostatniego zamknięcia. 

"Wzrost ceny docelowej akcji jest podyktowany podniesieniem przez analityków prognozowanej marży EBIT grupy w okresie 15/16 do 5%/4,9% (poprzednio 4,5 %/4,3%), które powinny zyskiwać na relatywnie niskich i stabilnych cenach materiałów budowanych w najbliższych 12 miesiącach. Ponadto realizacja niskomarżowych kontraktów drogowych finansowanych z nowego budżetu UE może być opóźniona i rozpocznie się intensywnie w 2016 roku. BESI spodziewa się również, że marża EBIT grupy w 2016 roku powinna być wspierana przez mocną sprzedaży w segmencie mieszkaniowym, w którym prognozowana marża wynosi EBIT 15,5%" - czytamy w komentarzu.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że konkurencja cenowa w kontraktach drogowych rośnie, a to może obniżyć rentowność grupy w okresie 2017/2018. Portfel zamówień Budimeksu wynosi obecnie 6,4 mld zł i powinien utrzymać się na zbliżonym poziomie do końca 2015 roku, ponieważ tempo zdobywania nowych kontraktów spadło. Budimex jest obecnie wyceniany na poziomie P/E15 21.5x oraz EV/EBITDA15 8.8x, co implikuje premie względem zagranicznych spółek porównywalnych odpowiednio 42% i 13%. Chociaż wysoka wycena wydaje się być uzasadniona dobrą jakością spółki oraz pozytywnymi perspektywami rynkowymi, analitycy BESI uważają, że aktualna wycena spółki uwzględnia już wszystkie te aspekty, podano również.

W poniedziałek ok. godz. 10:35 za akcję spółki płacono 170 zł.

(ISBnews)