"W dniu 22 czerwca 2015 r. rada nadzorcza Netii odwołała pana Pawła Szymańskiego, dotychczasowego prezesa zarządu spółki, z zarządu spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały rady nadzorczej Netii o odwołaniu" - czytamy w komunikacie.

Do czasowego wykonywania czynności prezesa rada delegowała ze swojego grona Bogusławę Matuszewską. "Delegacja będzie skuteczna z dniem 6 lipca 2015 r. do odwołania, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, tj. nie dłużej niż do dnia 6 października 2015 r." - podano także.

Paweł Szymański objął funkcję prezesa Netii 1 kwietnia br.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.