Zysk netto Orange Polska spadł r: r do 98 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Orange Polska odnotował 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 171 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Spadek ten wynikał z niższej EBITDA oraz wzrostu kosztów finansowych netto o 38 mln zł rok do roku (po wniesieniu opłat za nowe częstotliwości w lutym). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez niższe o 57 mln zł odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja nowych częstotliwości (tylko za jeden miesiąc pierwszego kwartału) została zrównoważona przez korzystny wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych związanych z siecią" - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 215 mln zł wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 803 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 2 930 mln zł rok wcześniej.

"Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją łączy stacjonarnych i przychodów z usług hurtowych) oraz spadku pozostałych przychodów w wyniku zakończenia projektów infrastrukturalnych i niższych przychodów z usług ICT. Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wzrost przychodów z usług mobilnych, wynikający z rosnącej sprzedaży sprzętu (dzięki dużej popularności ofert ratalnych) oraz znacznego przyrostu liczby klientów" - czytamy w raporcie.

"Zgodnie z niedawno przedstawioną strategią, kontynuowaliśmy w I kw. intensywne działania komercyjne, osiągając duże sukcesy, zwłaszcza w usługach komórkowych. Całkowita liczba klientów mobilnych wzrosła w pierwszym kwartale o ponad 2%. Był to kolejny z rzędu okres bardzo dużego wzrostu w segmencie abonamentowym, a jednocześnie ten kwartał przyniósł również dobre wyniki w segmencie usług przedpłaconych. Wynikało to z wprowadzenia nowych, atrakcyjnych dla klientów ofert, wspartych skuteczną komunikacją. Na rynku stacjonarnym, cieszy nas wzrost w usługach szybkiego dostępu do Internetu. W 1 kw. osiągnęliśmy najwyższą w historii liczbę przyłączeń netto w tym obszarze, do czego przyczynił się w szczególności stopniowy przyrost liczby klientów usług światłowodowych. W pierwszym kwartale objęliśmy zasięgiem sieci FTTH ponad 100 tys. nowych gospodarstw domowych. Potwierdzamy cel całoroczny w tym zakresie na poziomie około 800 tys. gospodarstw domowych" - powiedział prezes Bruno Duthoit, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 119 mln zł wobec 195 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)