Szwecja jest od dawna postrzegana jako jeden z najbardziej przyjaznych dla uchodźców krajów w Europie, jednak dynamika napływu cudzoziemców do tego kraju wyraźnie spadła. Rekordowy pod względem imigracji był 2015 rok, gdy schronienia w skandynawskim kraju szukało 163 tys. osób – pisze Quartz.

Okazało się, że to liczba zbyt duża nawet dla tak zamożnego kraju. Doszło do sytuacji, w których grupy uchodźców miały problemy z otrzymaniem zakwaterowania i zostały zmuszone do spania pod gołym niebem. Masowy napływ uchodźców uderzył także w gospodarkę Szwecji. – Zmierzamy w kierunku spowolnienia i zmiany w niskowzrostową gospodarkę – powiedział niedawno Roger Josefsson, główny ekonomista Danske Banku.

Państwowym instytucjom nie pozostało obecnie wiele narzędzi pobudzania wzrostu. Bank centralny obniżył stopy procentowe znacznie poniżej zera oraz uruchomił mający zwiększyć inflację masowy program skupu aktywów. Rząd tymczasem został zmuszony do podniesienia podatków i zatrzymania wzrostu dochodów rozporządzalnych obywateli (od 2006 roku poszły w górę aż o 25 proc.). Będzie starał się też zachęcać kredytobiorców do wcześniejszej spłaty hipotek w celu poprawy kondycji sektora nieruchomości.

W zeszłym roku szwedzka wiceminister Åsa Romson zapowiedziała zaostrzenie przepisów antyimigracyjnych; wprowadzenie między innymi pozwoleń jedynie na pobyt czasowy oraz ograniczenia w zezwalaniu na łączenie się uchodźczych rodzin. – Boli mnie, że nie jesteśmy już dłużej zdolni do zapewnienia pomocy uchodźcom na dotychczasowym poziomie – powiedziała w 2015 roku Romson.

Skandynawski kraj podwoił liczbę oficerów straży granicznej, którzy patrolują południowe wybrzeże kraju (to tą drogą przedostają się najczęściej do Szwecji uchodźcy). Liczba napływających z południa kontynentu osób zmalała też, odkąd Węgry, Austria i Słowenia zablokowały za pomocą ogrodzeń jeden z głównych szlaków migracyjnych.

W tym roku Szwecja spodziewa się przyjęcia jedynie 28-32 tys. wniosków o udzielenie azylu.

>>> Polecamy: Rosja wzmacnia Flotę Bałtycką. Powstaje dywizjon okrętów rakietowych