We wszystkich krajach Wspólnoty miesięczne zarobki brutto z działalności ubezpieczeniowej i finansowej były w czołówce trzech najwyższych dochodów w danym państwie. Jedynym wyjątkiem była Irlandia, gdzie ubezpieczenia i finanse znalazły się na czwartym miejscu.

Wśród sektorów o najwyższych zarobkach znalazł się także sektor teleinformatyczny. W większości państw pracownicy ICT znajdowali się w pierwszej trójce najlepiej zarabiających, z wyjątkiem Belgii, Hiszpanii i Holandii (gdzie byli na 4 miejscu), Włoch i Luksemburga (5. miejsce) i na Cyprze (6. miejsce).

Kolejną dobrze opłacaną branżą jest energetyka i ciepłownictwo. Przedsiębiorstwa związane z energię elektryczną, gazem były najlepiej płacącymi firmami przemysłu w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, a także w Austrii, a w Bułgarii, Holandii, Portugalii, Słowenii i Finlandii zajmowały pod tym względem drugie miejsce.

Sektor "Górnictwo i kopalnictwo" plasuje się na pierwszym miejscu pod względem płac w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii, a na drugim - w Polsce i Rumunii. Nauczycielem najlepiej być w Luksemburgu i na Cyprze. W tych krajach pracownicy "Edukacji" okazali się najlepiej opłacanymi pracownikami w kraju.

Jakich sektorów należy unikać? Patrząc na dane Eurostatu, odpowiedź jest prosta. To hotelarstwo i gastronomia. Usługi związane z tymi branżami dawały najniższe dochody w prawie wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Hiszpanii, Malty i Słowenii (gdzie płace w tym sektorze były na przedostatnim miejscu).

W Polsce najlepiej być informatykiem albo górnikiem. Pod względem wynagrodzeń właśnie te dwa sektory gospodarki zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Według danych za 2014 roku pracownik sektora teleinformatycznego zarabiał przeciętnie 1657 euro brutto, czyli około 6 tys. zł – licząc euro po 4 zł. Niewiele gorzej (1626 euro, czyli ok. 6,5 tys. zł) wypadała przeciętna pensja brutto polskiego górnika. Trzecia pod względem wynagrodzeń branża „ubezpieczenia i finanse” zapewniała przeciętne wynagrodzenia brutto na poziomie 1526 euro (6,1 tys. zł).

Podobnie jak w większości państw UE, także w Polsce najmniej zarabiali pracownicy hoteli i gastronomii. W 2014 r. w tym sektorze przeciętna płaca brutto wynosiła 652 euro – czyli nieco ponad 2,6 tys. zł.