ikona lupy />
Mediana wynagrodzenia za godzinę brutto w krajach Europy w 2014 (w EUR) / Forsal.pl

Odsetek osób o niskich dochodach nadal znacząco różni się w poszczególnych państwach członkowskich. W 2014 roku najwięcej pracowników o niskich dochodach było na Łotwie, gdzie ponad jedna czwarta (25,5 proc.) zarabiała mniej niż wynosił próg niskiej płacy w tym kraju (czyli dwie trzecie mediany godzinowych zarobków brutto).

Kolejne były Rumunia, gdzie 24,4 proc. pracowników miało stawkę godzinową poniżej progu niskiej płacy i Litwa (24,0 proc.). Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród państw UE. Nad Wisłą grupa pracowników o niskich dochodach, czyli tych, którzy za godzinę pracy zarabiali mniej, niż dwie trzecie mediany godzinowych zarobków brutto, stanowiła 23,6 proc. wszystkich zatrudnionych.

Reklama

Wysoki odsetek osób zarabiających poniżej progu niskiej płacy zaobserwowano także w Estonii (22,8 proc.), Niemczech (22,5 proc.), Irlandii (21,6 proc.) i Wielkiej Brytanii (21,3 proc.).

Najmniej słabo opłacanych pracowników było w Szwecji, gdzie za godzinową stawkę poniżej progu niskiej płacy pracowało zaledwie 2,6 proc. zatrudnionych. Kolejne były Belgia (3,8 proc.) , Finlandia (5,3 proc.), Dania (8,6 proc.), Francja (8,8 proc.) i Włochy (9,4 proc.).

W poszczególnych państwach próg niskich płac znajduje się na innym poziomie. W bogatej Szwajcarii mało zarabia ten, kto za godzinę pracy dostaje brutto mniej niż 19,6 euro, podczas gdy w jednym z najbiedniejszych państw Europy, Bułgarii, godzinowa „bieda stawka” to poniżej 1,1 euro. W Polsce próg ustawiony był na poziomie 2,9 euro. Z państw UE za nami znalazły się tylko Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i wspomniana wcześniej Bułgaria.

ikona lupy />
Mediana wynagrodzenia za godzinę brutto w krajach Europy w2014 (w PPS) / Forsal.pl

A jakie są przeciętne zarobki Europejczyków? Na szczycie rankingu znajdują się dwa państwa europejskie spoza wspólnoty - Szwajcaria i Norwegia. Mediana godzinowych zarobków Helwetów kształtowała się na poziomie 29,5 euro. Środkowa wartość zarobków w Norwegi to 28 euro na godzinę. Najwyżej sklasyfikowanym krajem UE była Dania, gdzie przeciętne zarobki godzinowe wynosiły 25,5 euro.

Jak na tym tle wygląda biedna część Europy? Niestety, słabo. W Bułgarii przeciętne zarobki brutto na godzinę to zaledwie 1,7 euro, w Rumunii 2 euro, na Litwie 3,1 euro, na Łotwie 3,4 euro, na Węgrzech 3,6 euro. Kolejna, czyli szósta od końca wśród państw wspólnoty, była Polska. W 2014 roku mediana godzinowych zarobków brutto w Polsce wynosiła 4,3 euro, czyli prawie 6 razy mniej niż w Danii.

ikona lupy />
Osoby z niskimi dochodami jako odsetek zatrudnionych w 2014 / Forsal.pl

Ranking ulega zmianie, gdy w przeciętnych zarobkach uwzględnimy parytet siły nabywczej, który eliminuje różnice w poziomach cen między krajami. W takim ujęciu Szwajcarzy spadają na drugą pozycję z godzinową stawką 19,3 PPS. Na szycie znajduję się Norwegia, gdzie mediana stawki godzinowej brutto liczona w PPS wynosiła 19,4.

Polska dzięki niskim, jak na standardy unijne kosztom życia, przesunęła się o kilka pozycji w górę. Godzinowa stawka na poziomie 7,4 PPS zapewniła nam dziesiątą pozycję od końca wśród państw UE uwzględnionych w zestawieniu (dla Grecji i Chorwacji dane były niedostępne). Poza wspomnianą wcześniej piątką wyprzedziliśmy jeszcze Czechy oraz trzy państwa (Estonię, Słowację i Portugalię), gdzie zarabia się w euro, jednak zbyt wiele za te płace kupić nie można.

Tradycyjnie na końcu z najniższym stawkami za godzinę w PPS znalazły się Bułgaria (3,6 PPS) i Rumunia (4,0 PPS), a następnie Łotwa (5,0 PPS) i Litwa (5,1 PPS).

Poziom wykształcenia ma duży wpływ na nasze wynagrodzenie. Zasada jest prosta. Im niższy poziom wykształcenia, tym większe jest prawdopodobieństwo bycia pracownikiem nisko opłacanym. W UE w 2014 roku 28,2 proc. pracowników o niskim poziomie wykształcenia pracowało za najniższe stawki. Odsetek zmniejszył się do 20,9 proc. w przypadku osób ze średnim wykształceniem i do mniej niż 7 proc. dla pracowników z wykształceniem wyższym.

Kolejny czynnik mający wpływ na wynagrodzenie to rodzaj umowy. W UE w 2014 roku, 31,9 proc. osób zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony było na najniższych stawkach godzinowych, podczas gdy w przypadku umów na czas nieokreślony odsetek pracowników zarabiających poniżej progu niskich pac wynosił tylko 15,3 proc..

Dobre lub słabe wynagrodzenie zależne jest także od wieku. Największy odsetek osób ze słabym wynagrodzeniem znalazło się w grupie najmłodszych pracowników. Prawie jedna trzecia (30,1 proc.) pracowników z grupy wiekowej poniżej 30 roku życia zarabiała poniżej progu niskich płac. Najmniej osób o niskich dochodach było wśród pracowników jeszcze nie starych, ale już doświadczonych, czyli w grupach wiekowych od 30 do 59 lat.

UE w 2014 roku, 21,1 proc. zatrudnionych kobiet miało wynagrodzenia na poziomie niskich płac. Wśród mężczyzn odsetek słabo opłacanych pracowników był dużo mniejszy i wynosił 13,5 proc.

Progi niskiej płacy brutto za godzinę wyrażone w walutach krajowych: Bułgaria: BGN 2,17; Czechy: 83,62 CZK; Dania: DKK 126,83; Węgry: HUF 738,96; Polska: 11,97 zł; Rumunia: RON 6,01; Szwecja: SEK 112.00; Wielka Brytania: GBP 7,96; Islandia: ISK 1473,40; Norwegia: NOK 155,92; Szwajcaria: CHF 23.85; Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: MKD 90,33; Serbia: RSD 206,02; Turcja TRY 4,67.