PGE 

PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowany zysk EBITDA na ok. 1,87 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 882 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka. >>>> 

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) włącza się w prace przy projekcie Kampus+, realizowanego przez Politechnikę Warszawską (PW), podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zainicjowała projekt recyklingu złomu bateryjnego, który w założeniu ma rozwiązać spodziewany problem dużej ilości zużytych baterii litowo-jonowych, poinformowała spółka. Projekt obecnie jest oceniany przez NCBR w celu udzielenia współfinansowania. >>>> 

CI Games 

Najnowsza gra polskiej spółki CI Games - Sniper Ghost Warrior 3 - została po wczorajszej premierze zmiażdżona przez krytyków. Wśród inwestorów wybuchła panika. Akcje CI Games zanurkowały we wtorek o prawie 30 proc. Dziś spadają o ponad 20 proc. Inwestorzy zaczęli podejrzliwie spoglądać na pozostałych producentów gier obecnych na GPW. >>>> 

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 54,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 54,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Grupy Kęty zakłada wzrost Segmentu Systemów Aluminiowych o 10-15% w skali roku w 2017 r. oraz utrzymanie się cen aluminium na poziomie ok. 1850 - 1950 USD za tonę w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne kwartały i oczekuje dwucyfrowego wzrostu przychodów w każdym z segmentów działalności, poinformował prezes Dariusz Mańko. W II kw. na poziomie marży powinny być już widoczne pierwsze efekty podnoszenia cen dla klientów. >>>> 

ING Bank Śląski 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił dla ING Banku Śląskiego wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 rok na 70 478 69,54. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kw. 2017 r., podał bank. "Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, iż dziś otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 rok, która została ustalona w kwocie 70 478 769,54 zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 50,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 48,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Work Service

Work Service podpisał z funduszem private equity Oaktree Capital Management reprezentowanym w Polsce przez Cornerstone Partners przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o.o., podała spółka. Wartość transakcji wyniesie 147 mln zł. "W dniu 31 marca 2017 r. została podpisana pomiędzy spółką, a SO SPV 118 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką celową, kontrolowaną przez Cornerstone Partners sp. z o.o. działającą wspólnie z Oaktree Capital Management (UK) LLP przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży udziałów dotycząca zbycia przez spółkę 9 495 udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, reprezentujących 94,95% jej kapitału zakładowego za cenę 147 572 500 zł" - czytamy w komunikacie. Grupa Work Service nabyła 75% udziałów w IT Kontrakt w maju 2012 roku za 52 mln zł i zwiększyła swoje zaangażowanie w spółce w kolejnych latach do 95%, podano także. 

Work Service prognozuje, że wypracuje 85,3 mln zł zysku operacyjnego w 2017 r. wobec 63,05 mln zł w ub.r., poinformował prezes Maciej Witucki. >>>> 

Work Service odnotował 15,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2016 r. wobec 41,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Lotos 

Grupa Lotos odnotowała 410,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 105,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Udział rosyjskiej ropy Ural przerabianej przez Grupę Lotos spadł w I kw. 2017 r do 68% wobec 75% w całym 2016 r., poinformował wiceprezes ds. produkcji Jarosław Kawula. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 387,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 514,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Echo Investment przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej, zakładającej m.in. wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości równej dywidendzie zaliczkowej, a za rok obrotowy 2017 - na poziomie 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Echo Polska Properties sfinalizowało transakcję zakupu Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie za 53,3 mln euro od funduszu zarządzanego przez Tristan Capital Partners, poinformowała firma doradcza Savills, która reprezentowała nabywcę.>>>> 

Echo Investment planuje rozpoczęcie budowy inwestycji biurowych, handlowych i mieszkaniowych o łącznej powierzchni 182 tys. m2 oraz oddanie do użytku ponad 150 tys. m2 we wszystkich sektorach w 2017 roku, poinformował prezes Nicklas Lindberg. >>>> 

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dom Development

Dom Development odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dom Development podtrzymuje swoje oczekiwania na 2017 r. w zakresie liczby mieszkań wprowadzanych do oferty (ok. 3,6 tys.), liczby mieszkań przekazywanych (ok. 2,65 tys.) oraz znacznej poprawy wyników finansowych w ujęciu rok do roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Wyjaśnił, że strata netto dewelopera w I kw. wynikała z cyklu przekazywania lokali i była przewidywana. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen w jednostkowej kwartalnej informacji finansowej za I kw. 2017 r. ujmie odpis aktualizujący wartość akcji Orlen Lietuva w kwocie 517 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

PKN Orlen zaopatruje w paliwo JET A-1 linie lotnicze operujące w największym w Czechach międzynarodowym porcie lotniczym im. Václava Havla w Pradze od 1 kwietnia br., podała spółka. >>>> 

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na emisję obligacji w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy, podała spółka. >>>> 

Bank Handlowy 

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. Banku Handlowego wyniosą łącznie 60,9 mln zł, podał bank. >>>> 

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 453,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 556,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Należności Banku Zachodniego WBK od klientów zwiększyły się do 6% r/r i wyniosły 108,83 mld zł w I kw. 2017 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4% wobec 6,6% na koniec 2016 r. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 6,1% r/r. >>>> 

Bank Zachodni WBK oczekuje dalszego dwucyfrowego wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach i poprawy marży odsetkowej netto, a także utrzymania wzrostu wyniku z prowizji, poinformował członek zarządu BZ WBK Maciej Reluga. >>>> 

Bank Zachodni WBK liczy na poprawę zysku w skali roku bez transakcji Visa Europe, poinformował prezes Michał Gajewski. Ambicją banku jest utrzymanie 2-cyfrowego zwrotu z kapitałów (ROE). >>>> 

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group odnotowała 14,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Pfleiderer Group chce utrzymać wzrost EBITDA na niskim - dwucyfrowym poziomie w 2017 r. wobec wzrostu w ujęciu porównywalnym o 12,5% r/r za ubiegły rok, podała spółka. Pfleiderer poinformował także, że nakłady inwestycyjne sięgną ponad 60 mln euro w tym roku wobec 52 mln euro w roku ubiegłym. >>>> 

Pfleiderer Group liczy, że dzięki tegorocznym kluczowym inwestycjom w wysokości 38,6 mln euro, osiągnie w 2019 r. dodatni wpływ na EBITDA w wysokości 21,8 mln euro, poinformował prezes Michael Wolff podczas spotkania prezentującego wyniki. >>>> 

Pekao

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. Banku Pekao wyniosą łącznie 199,01 mln zł, podał bank. >>>> 

Eurocash

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Warimpex

Warimpex odnotował 17,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,84 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

InPost

InPost odnotował 160,3 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 9,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Esotiq & Henderson 

Esotiq & Henderson odnotował 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 1,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco Poland

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. >>>>  

JR Holding 

JR Holding zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości w Żorach o całkowitej wartości przekraczającej 26,4 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

Industrial Milk Company

- Industrial Milk Company (IMC) odnotował 21,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,49 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mabion

Mabion odnotował 55,83 mln zł jednostkowej straty netto w 2016 r. wobec 42,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 35,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Penta Investments

Penta Investments odnotowała wzrost zysku netto o 25% do 251 mln euro, a łączna wartość aktywów Penty wzrosła o 21% do 8,5 mld euro, podała spółka. >>>> 

Wojas

Wojas odnotował 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wojas planuje mieć 183 sklepy własne na koniec 2017 r. wobec 181 na koniec ub.r., podała spółka w raporcie rocznym. Jednocześnie zakłada na ten rok wzrost sprzedaży internetowej o min. 30% r/r. >>>> 

Hawe

Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., posiadający 9,15% akcji tej spółki, są przeciwni planowanej przez Mediatel - spółkę zależną Hawe - emisji akcji, która ma umożliwić - zdaniem Mediatela - obronę przed próbą wrogiego przejęcia Hawe, podali akcjonariusze w swoim oświadczeniu. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), spółka zależna PGNiG, podpisał list intencyjny z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Tychach na mocy którego wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego (CNG) może wzrosnąć w kolejnych latach do 4,2 mln m3 rocznie z 2,85 mln m3 gazu, poinformowało PGNiG. >>>> 

Unima 2000

Unima 2000 liczy w br. na nowe zamówienia w zakresie automatyki budynkowej oraz Big Data, poinformował prezes Krzysztof Kniszner. Firma liczy również na zamówienia na działania dostosowujące możliwości firm w zakresie sprostania nowym europejskim regulacjom dotyczącym zarządzania danymi osobowymi (General Data Protection Regulation), dodał. >>>> 

LPP

Zarząd LPP zarekomendował przeznaczenie 65,63 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 36 zł na akcję lub 35,74 zł na akcję, w przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi, podała spółka. >>>> 

mBank

mBank szacuje, że koszty składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. wyniosą łącznie 132,23 mln zł, podał bank. >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia dąży to szerokiego wykorzystania węgla kamiennego w nowych zastosowaniach poprzez realizację projektów dotyczących m.in. zagospodarowania mułów węglowych; wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, CCU, czyli zamiany dwutlenku węgla w produkt, oraz tzw. elektrowni bezodpadowych, podała spółka. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas poinformował, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w łącznej kwocie 41,42 mln zł zostały zaksięgowane w ciężar kosztów I kw. 2017 r., podał bank. >>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia podpisał umowę na wykonanie konstrukcji mostu w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy to 3,4 mln euro (14,5 mln zł netto).>>>>   

ING Bank Śląski 

ING Bank Śląski złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A." z siedzibą w Katowicach, podał bank.>>>>   

Laser-Med 

Laser-Med zamierza zmienić profil działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych, podała spółka. >>>> 

CD Projekt

Akcjonariusze CD Projektu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 23 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 100,92 mln zł z zysku za 2016 r, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

PZU

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powołała Romana Pałaca na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA, podała spółka. >>>> 

Orange Polska

Orange Polska odnotowało 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>