Zysk operacyjny wyniósł 15,24 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA za I kw. 2017 roku wyniósł 94,33 mln zł (spadek o 12% r/r oraz 7% kw/kw). Marża zysku EBITDA w I kw. 2017 r. wyniosła 25,9% w porównaniu do 27,3% w IV kw. 2016 r. oraz 27,4% w I kw. 2016 r.

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 96 008 tys. zł za pierwsze 3 miesiące 2017 r. (-13% r/r). Marża skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2017 r. wyniosła 26,3% natomiast w I kw. 2016 r. 28,4%. Eliminacja pozycji jednorazowych w pierwszych 3 miesiącach 2017 roku miała wpływ na wzrost skorygowanego zysku EBITDA w kwocie 1 681 tys.  zł wobec kwoty 12 663 tys. zł wpływającej na wzrost zysku EBITDA w IV kw. 2016 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 364,51 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 390,49 mln zł rok wcześniej.

"Przychody za pierwsze 3 miesiące 2017 r. wyniosły 364 506 tys. zł (-7% r/r). Segment B2C odnotował spadek przychodów o 10% (-20 578 tys. zł r/r), a segment B2B o 3% (-4 850 tys. zł r/r). Niższy poziom przychodów był związany głównie ze spadkiem liczby usług (RGU) o 6% rok-do-roku, który był w dalszym ciągu najbardziej odczuwalny w podsegmencie B2C wśród stacjonarnych usług głosowych, w tym zwłaszcza wśród usług WLR oraz widoczną presją cenową w segmencie B2B w obszarze usług głosowych. Udział usług świadczonych we własnej sieci wzrósł z 56% na dzień 31 marca 2016 r. do 58% na 31 marca 2017 r." - napisano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 8,67 mln zł wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt 'Netia Lajt' oraz kapitalizowane odsetki od kredytu wyniósł 48 581 tys. zł (-34% r/r)" - czytamy dalej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)