Zysk netto Benefit Systems wzrósł r: r do 14,22 mln zł w I kw. 2017 r.


Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Benefit Systems odnotował 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,31 mln zł wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,49 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 172,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 12,14 mln zł wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej.
"Kluczowe elementy rozwoju Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku to dalszy stabilny wzrost liczby kart sportowych - o 42 tys. w Polsce i o 20,5 tys. kart za granicą (w porównaniu do końca 2016 roku), wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie Zagranica (głównie Czechy i Bułgaria) oraz dalsze inwestycje w kluby fitness, zarówno w Polsce, jak i za granicą: grupa kapitałowa Benefit Systems otworzyła 11 nowych klubów w Polsce oraz nabyła po 2 kluby w Czechach i w Bułgarii" - czytamy w raporcie.
Przychody segmentu Karty Sportowe wyniosły w I kw. br. 173,74 mln zł, segmentu Fitness - 37,02 mln zł, segmentu Zagranica - 17,29 mln zł, segmentu Kafeterie - 9,06 mln zł.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)