mBank liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto w 2017 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - mBank oczekuje, że marża odsetkowa netto będzie rosła w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansów Christoph Heins.

"Cały czas rośniemy, jeśli chodzi o klientów. Jesteśmy bankiem transakcyjnym, więc jesteśmy zainteresowani zwiększaniem liczby operacji, realizowanych przez naszych klientów. Po stronie kredytowej wiele zależy od tego, co robi konkurencja. Przy naszych możliwościach oferowania szerszego portfela produktów i rozwiązań będziemy w stanie nadal zwiększać marżę, podobnie jak wynik z opłat i prowizji" - powiedział Heins podczas konferencji prasowej.

Marża odsetkowa netto mBanku wzrosła do 2,42% w I kw. wobec 2,29% rok wcześniej oraz 2,35% w IV kw. ub. roku.

Wiceprezes poinformował, że większość poprawy marży w I kw. br. wynika ze zmiany sposobu finansowania całej grupy.

"Mamy zdywersyfikowane źródła finansowania - listy zastawne, euroobligacje, solidne finansowanie, które otrzymujemy od naszego głównego akcjonariusza na portfel kredytów hipotecznych, depozyty detaliczne i korporacyjne. Jesteśmy także beneficjentem wysokich osadów na rachunkach bieżących klientów. Nie musimy więc starać się przyciągać więcej lokat terminowych" - podkreślił prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

"W układzie kwartalnym z wolumenami jest trochę gorzej, ale dobrym zjawiskiem jest to, że mamy rosnącą marżę odsetkową, która z kwartału na kwartał poprawia się" - podkreślił.

"Wydaje się, że jakaś doza optymizmu w korporacjach jest. Trudno jest wycenić skalę tego zjawiska, ale wydaje się, że możemy liczyć na wzrosty" - dodał.

Wartość kredytów i pożyczek brutto w I kw. wyniosła 84,5 mld zł i była niższa o 0,1% w skali kwartału oraz wyższa o 4,4% licząc rok do roku.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)