Spółka Marvipolu podpisała umowę na zakup gruntów w okolicach KrakowaWarszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Spółka celowa Marvipolu - PDC Industrial Center 72 - która jest wspólnym projektem Marvipolu i PG Dutch Holding podpisała warunkową umowę nabycia kilku nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,79 ha, zlokalizowanych w okolicy Krakowa od dwóch spółek osobowych, podała spółka.

"Przedmiotem umów jest nabycie od zbywców przez nabywcę praw własności kilku nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,79 ha, zlokalizowanych w okolicy Krakowa, na których ma zostać zrealizowane zamierzenie inwestycyjne polegające na wybudowaniu obiektu magazynowo-logistycznego" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że z uwagi na okoliczność, iż część spośród działek gruntu będących przedmiotem umowy posiada status obszarów leśnych, umowa przenosząca własność zostanie zawarta pod warunkiem nie wykonania przez nadleśnictwo ustawowego prawa pierwokupu, przysługującego Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, albo bezskutecznego upływu ustawowego terminu do skorzystania z tego prawa.

"Zbywcy i nabywca ustalili, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości nastąpi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zbywcom lub nabywcy oświadczenia nadleśnictwa o niewykonaniu prawa pierwokupu, albo w terminie do 7 dni od dnia bezskutecznego upływu ustawowego terminu do wykonania takiego prawa pierwokupu." - czytamy także.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 654 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)