Medicalgorithmics

Medicalgorithmics podtrzymał, że chce w perspektywie średnioterminowej osiągać m.in. marżę EBITDA na poziomie powyżej 30% oraz wzrost sprzedaży o ok. 20% rocznie, poinformował prezes Marek Dziubiński. Spółka chce też opracować nowe kody refundacyjne dla badań MCT na najważniejszych rynkach europejskich - w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji. Szacuje, że zajmie to co najmniej 2-3 lata. 

Murapol

Murapol ogłosił zmianę dotyczącą terminu zakończenia wezwania na akcje Awbudu, przesuwając termin na 3 października, poinformowała spółka. Pierwotnie zapisy miały się zakończyć 13 września. "W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud S.A. (...) dokonuje zmiany w pkt 10, zdanie drugie, nadając mu następujące brzmienie: 'Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 3 października 2017 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK'" - czytamy w komunikacie.

Best

Best odnotował 23,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 31,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kerdos Group

Sądu Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Kerdos Group, poinformowała spółka. "Sąd w uzasadnieniu wyraził stanowisko, iż całokształt okoliczności prowadzi do konkluzji braku realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Sąd stwierdził, iż skarżący nie wykazał tej okoliczności, choć to na nim w sytuacji zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spoczywał obowiązek obalenia domniemania utraty przez dłużnika zdolności do zaspokajania zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Kerdos podkreślił, że nie otrzymał postanowienia w sprawie otwarcia postępowania upadłościowego.

Amica

Amica planuje na wrzesień tego roku otwarcie magazynu wysokiego składowania w fabryce kuchni we Wronkach, poinformowała spółka. "Jego główną częścią jest budynek o wysokości 46 metrów i powierzchni 6,5 tys. m2. Rozbudowa centrum logistycznego bezpośrednio przy fabryce oraz oddanie do użytku magazynu wysokiego składowania pozwoli na zoptymalizowanie kosztów logistycznych i jeszcze sprawniejszą obsługę klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz umożliwi dalsze inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki. Inwestycje te mają umożliwić grupie przygotowanie się do jeszcze dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie. Koszt inwestycji zamknie się w kwocie 60 mln zł, podano także.

Sare

Sare odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sare prowadzi analizę prawno-podatkową przejęcia aktywów Gadu-Gadu, poinformował prezes Dariusz Piekarski. Jest otwarte na kolejne potencjalne przejęcia. >>>> 

Sare pracuje nad obniżeniem i optymalizacją kosztów w grupie i efektów tych działań spodziewa się już od III kwartału br., poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Atal

Atal odnotował 90,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 43,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Atal podtrzymuje prognozę, według któej tegoroczny zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie 175-190 mln zł przy przekazaniu 2,5-2,7 tys. lokali, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. >>>> 

Vantage Development

Vantage Development odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Vantage Development planuje wprowadzić blisko 500 lokali do oferty i przekazać ponad 700 lokali w II półroczu 2017 (wobec 216 wydań w I połowie roku), podała spółka w raporcie. "Na dzień 30 czerwca 2017 wśród 934 sprzedanych lokali, główny udział stanowiły lokale w projektach, których zakończenie planowane jest na drugie półrocze 2017 roku, co pozwala optymistycznie patrzeć na potencjał do przekazywania lokali w całym roku, a co z tym związane, na przychody ze sprzedaży w bieżącym roku" - czytamy w raporcie półrocznym.

Torpol

Torpol odnotował 7,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 3,06 mld zł netto bez konsorcjantów i z uwzględnieniem wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w przetargach, podała spółka.>>>> 

Kruk

Kruk odnotował 101,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 50,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Kruk chce rozwijać segment inkaso i rozważa zakup firmy serwisującej we Włoszech oraz w Niemczech, poinformowali przedstawiciele spółki. Kruk chce też rozwinąć biznes pożyczkowy dla własnych klientów w Rumunii i testuje cały polski rynek pożyczkowy, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Kruk oczekuje, że jego zysk netto wzrośnie w 2018 roku o kilkanaście procent w skali roku, pomimo wyższej efektywnej stopy procentowej, która będzie obowiązywać od początku przyszłego roku. Na tempo wzrostu zysku r/r nie wpłynie także przeszacowany w górę o 35.6 mln zł wynik grupy za I kw. 2017 r., poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Kruk oczekuje, że wartość nakładów na zakup portfeli wierzytelności wyniesie co najmniej 500 mln zł w II półroczu wobec 505,6 mln zł zainwestowanych w I połowie roku. Kruk jest spokojny o źródła finansowania przez co najmniej kilka kwartałów, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Proteon Pharmaceuticals

Proteon Pharmaceuticals planuje pozyskanie kapitału w związku z planami dalszego, dynamicznego rozwoju. Spółka rozmawia z inwestorem branżowym, a także rozważa debiut na NewConnect. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte do końca roku, poinformował ISBnews prezes prof. Jarosław Dastych. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding zawarł list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. Planowana transakcja ma zostać przeprowadzona do końca  tego roku.>>>> 

Emperia Holding

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zdecydował o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej stwierdzenia zaległości podatkowej Emperii Holding oraz zdecydował o przyjęciu zabezpieczeń, podała spółka.>>>> 

Wasko

COIG, spółka zależna Wasko, nabyła 100% udziałów w spółce z sektora utility - LogicSynergy - za 5,8 mln zł, podało Wasko.>>>> 

Ciech

Ciech rozbuduje istniejącą instalację do produkcji soli o nową linię do wytwarzania granulatu solnego (używanego do produkcji m.in. soli do zmywarek) oraz lizawek solnych przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Wartość planowanych inwestycji przekroczy 30 mln zł, podała spółka. >>>> 

4Mobility

4Mobility otworzyło kolejną bazę wynajmu aut na minuty - przy Rondzie Waszyngtona w Warszawie, podała spółka. >>>> 

Vigo System

Vigo WE Innovation, inkubator technologii założony przez Vigo System i Warsaw Equity Group, został mniejszościowym udziałowcem spółki Fluence, zajmującej się rozwojem i komercjalizacją światłowodowych laserów femtosekundowych, podało Vigo. Spółka, jako partner technologiczny inkubatora, będzie wspierać Fluence w rozwoju produktu i jego komercjalizacji. >>>>  

GLG Pharma

Do zespołu GLG Pharma odpowiedzialnego za stworzenie immunochemicznego testu diagnostycznego mającego za zadanie badanie poziomu ekspresji białka STAT-3 u pacjentek z TNBC dołączył dr Piotr Mamczur, który będzie odpowiedzialny za opracowanie i rozwój nowych metod diagnostycznych wspierających terapię tego typu nowotworu, podała spółka. Test stanowi integralną część Projektu TNBC i większość kosztów związanych z jego opracowaniem zostanie pokrytych z przyznanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotacji. >>>> 

LPP

LPP otworzyło pierwszy salon Reserved w Londynie, podała spółka. Liczący ok. 3 tys. m2 sklep znajduje się przy Oxford Street 252 na londyńskim West Endzie. Wraz z otwarciem londyńskiego salonu marki ruszyła również sprzedaż internetowa Reserved na rynku brytyjskim. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę dotyczącą program emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos wybuduje 12 punktów ładowania aut elektrycznych, podała spółka. Umożliwi to przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. >>>> 

Grupa Lotos liczy, że wspólnie z Repsolem zdecyduje o dalszym zagospodarowaniu złoża Yme jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Mateusz Aleksander Bonca. >>>>