Nova Group, 4fun Media

Nova Group (Cyprus) Limited, Mayas Basic Concept Limited, Rafał Baran, Aneta Parafiniuk, Michał Parafiniuk, Dariusz Stokowski, działając w porozumieniu, ogłosili wezwanie na 450 569 akcji 4fun Media po cenie 6,03 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący DM BOŚ. 4 września ci sami akcjonariusze wezwali do sprzedaży 182,9 tys. akcji 4fun Media, stanowiących 4,44% kapitału, po 6 zł sztuka.

PBG

PBG odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 867,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,47 mld zł według stanu na 1 lipca br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, podała spółka. >>>> 

Play Communications

P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - podpisała z UPC Polska podpisały umowę dotyczącą podjęcia współpracy w zakresie udostępniania usług telekomunikacyjnych. W ramach tej współpracy Play będzie pełnił rolę operatora infrastrukturalnego (MNO) dla UPC Polska, które będzie mogło świadczyć usługi mobilne jako operator wirtualny (MVNO), podał Play. "Powyższa transakcja jest zgodna ze strategią pozycjonowania Play, która polega na pokryciu niektórych grup klientów poprzez współpracę z MVNO" - czytamy w komunikacie. 

PMPG Polskie Media

PMPG Polskie Media odnotowały 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w I poł. 2017 r. wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez zdarzenia jednorazowego, związanego w wyrokiem sądu, zysk netto w I półr. br. wyniósł 4,76 mln zł, co oznacza wzrost o 81% r/r, podkreśliła spółka.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Grupa Kęty

Grupa Kęty miała 715 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2017 r. (+13% r/r), 98 mln zł zysku operacyjnego (+8%) i 76 mln zł zysku netto (spadek o 10 mln zł w stosunku do poprzedniego roku), podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

11bit studios

11bit studios odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

11bit studios zapowiedziało wydanie kolejnego dodatku do „This War of Mine" (TWoM) do końca tego roku, aby podtrzymać zainteresowanie produkcją i jej dalszą monetyzację, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. >>>> 

LPP

Cele LPP na 2018 r. obejmują m.in. wejście na dwa nowe rynki geograficzne, wzrost powierzchni handlowej o 10% r/r i wzrost sprzedaży internetowej o 100% r/r (podobnie jak w 2017 r.), podała spółka. >>>> 

Archicom 

Archicom Nieruchomości, jednostka zależna Archicomu, zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni ok. 4,9 ha za cenę netto 47,53 mln zł, podała spółka. Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Wrocław Fabryczna i pozwala na budowę ok. 740 mieszkań. „Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości planowane jest do 31 stycznia 2019 r. Zakup nieruchomości sfinansowany zostanie z wpływów z emisji akcji przeprowadzonej przez emitenta we wrześniu 2017 r. oraz ze środków własnych" – czytamy w komunikacie.

Pekao

Rada nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki (Pekao) powołała Roksanę Ciurysek-Gedir z dniem 1 stycznia 2018 r. na wiceprezesa zarządu, podał bank. >>>> 

Griffin Premium RE.

Griffin Premium RE.. odnotował 25,39 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 13,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack

GetBack ogłosił żądanie przymusowego wykupu 81 158 akcji EGB Investments (EGB) po 16 zł za sztukę, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia, w związku z otrzymaniem od Vistal Offshore korekty wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych, skorygował aktualizację wyceny swoich długoterminowych kontraktów budowlanych, co pomniejszy dodatkowo jednostkowy wynik finansowy brutto o ok. 0,7 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto o ok. 44,7 mln zł, podał Vistal. Wcześniej spółka szacowała negatywny wpływ korekt na skonsolidowany wynik finansowy brutto na 88,1 mln zł. >>>> 

PKO Bank Polski (PKO BP) wypowiedział Vistal Offshore, spółce zależnej Vistalu Gdynia, umowę kredytu inwestycyjnego, podała spółka.>>>> 

Wasko

Wasko nabyło od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. 100% udziałów spółki SPC-1, która jest członkiem konsorcjum biorącego udział w przetargu na wdrożenie na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R, podało Wasko. "Celem nabycia udziałów spółki SPC-1 jest przystąpienie grupy kapitałowej Wasko do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu od nazwą 'Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS', ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej" - czytamy w komunikacie.

Ronson

Ronson uzyskał pozwolenie na użytkowanie 139 mieszkań zbudowanych w pierwszym etapie projektu zlokalizowanego w dzielnicy Klecina we Wrocławiu, w ramach którego sprzedano już ponad 70% lokali, podała spółka. Ronson rozpoczął już przekazywanie mieszkań nabywcom. Pozwoli to spółce rozpoznać przychody ze sprzedaży lokali w rachunku wyników (głównie w III i IV kwartale br.). W pierwszym etapie osiedla Vitalia, w ramach którego powstało łącznie 139 mieszkań, w ofercie sprzedaży pozostało już niespełna 40 lokali, czytamy w komunikacie.

Morizon, MZN Property

Sąd zatwierdził zmianę nazwy Morizon na MZN Property w Krajowym Rejestrze Sądowym, podała spółka. Zmiana nazwy związana jest z realizacją strategii budowy OneStopShop, w ramach którego użytkownicy znajdą wszystkie usługi niezbędne w procesie transakcji na rynku nieruchomości. >>>>