CBOS we wrześniu br. zapytał respondentów o ocenę różnych instytucji państwowych. Znalazły się wśród nich m.in. Narodowy Bank Polski oraz - po raz pierwszy od pięciu lat - PGL Lasy Państwowe.

Autorzy badania zaznaczają, że po raz pierwszy zapytali o ocenę Lasów Państwowych w marcu 2012 roku.

"Wtedy blisko połowa respondentów (46 proc.) nie miała sprecyzowanej opinii o funkcjonowaniu tej instytucji. Obecnie – zapewne wskutek publicznych dyskusji na temat wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej – odsetek ten zmalał do 28 proc. Ponadto o ile odsetek ocen pozytywnych działalności PGL Lasy Państwowe zmienił się w niewielkim stopniu (spadek z 44 proc. do 41 proc.), to znacząco przybyło ocen negatywnych (wzrost z 10 proc. do 31 proc.)" - czytamy w komunikacie z badania.

CBOS zaznacza, że oceny działalności Lasów Państwowych są mocno upolitycznione, a różnicują je przede wszystkim partyjne afiliacje badanych, mierzone deklaracjami dotyczącymi głosowania w hipotetycznych wyborach do Sejmu.

Reklama

Pozytywne oceny, zaznaczają autorzy badania, w większości wyrażają respondenci deklarujący zamiar głosowania na listy firmowane przez Prawo i Sprawiedliwość (63 proc.). Więcej ocen pozytywnych niż negatywnych działalność Lasów Państwowych zdobyła też wśród potencjalnego elektoratu Kukiz’15 (41 proc. wobec 19 proc.).

Większość zamierzających głosować na Nowoczesną i Platformę Obywatelską działalność Lasów Państwowych ocenia negatywnie (odpowiednio 57 proc. i 55 proc.) - dodaje CBOS.

Krytyczna jest także połowa zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego (50 proc.), a więcej ocen negatywnych niż pozytywnych wyrażają osoby deklarujące absencję w hipotetycznych wyborach parlamentarnych (35 proc. wobec 30 proc.).

"Ponadto istotne statystycznie różnice w postrzeganiu działalności PGL Lasy Państwowe występują pomiędzy mieszkańcami miast i wsi (ci drudzy znacznie częściej ją aprobują) oraz pomiędzy mężczyznami i kobietami (mężczyźni aprobują ją częściej niż kobiety, natomiast kobiety częściej nie mają w tej kwestii zdania)" - informuje komunikat.

W przeciwieństwie do Lasów Państwowych większość badanych pozytywnie ocenia natomiast działalność Narodowego Banku Polskiego (57 proc.) - dodaje CBOS. Negatywne oceny są formułowane sporadycznie (6 proc.). CBOS zaznacza, że w porównaniu z ostatnim badaniem w marcu br. nastąpiła poprawa ocen NBP, ale "generalnie można powiedzieć, iż od wielu lat są one dość stabilne".

"Co ciekawe, opinie o działalności Narodowego Banku Polskiego najbardziej różnicuje ocena warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego – im jest ona wyższa, tym więcej pozytywnych, a mniej negatywnych ocen tej instytucji" - zwracają uwagę autorzy badania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 września 2017 roku, na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Marek Michałowski