Poczta Polska i PKO BP objęły łącznie ok. 1,8 mln akcji Banku Pocztowego


Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy, zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, złożył oferty objęcia akcji serii C2 Poczcie Polskiej i PKO BP. Oferty zostały przyjęte, a umowy objęcia łącznie ok. 1,8 mln akcji zawarte, podał bank.
Oferty zostały skierowane "wyłącznie do:
- Poczty Polskiej spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 1 360 890 akcji serii C2; oraz
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 453 630 akcji serii C2" - czytamy w komunikacie.
Oferty objęcia akcji serii C2 zostały przyjęte przez ww. adresatów oraz w dniu 16 października 2017 r. zostały zawarte umowy objęcia akcji serii C2 pomiędzy Bankiem Pocztowym a obejmującymi akcje, podano także.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.
(ISBnews)