Synektik obecnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych w obszarze dystrybucji sprzętu medycznego o łącznej wartości ok. 30 mln zł, podała spółka.

"Spodziewamy się [...], że jesteśmy właśnie w przełomowym momencie, jeśli chodzi o segment dystrybucji sprzętu medycznego. W IV kw. obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby postępowań przetargowych organizowanych przez jednostki medyczne. Jest to związane przede wszystkim z wyczekiwanym uruchomieniem środków unijnych na projekty związane z ochronę zdrowia. Warto przypomnieć, że w obecnej perspektywie unijnej na działania związane z ochroną zdrowia przeznaczonych jest 12 mld zł, niemal trzy razy więcej niż w latach 2007-2013. Biorąc pod uwagę opóźnienia w uruchomieniu projektów na lata 2014-2020 i powstałą z tego powodu kumulację środków, spodziewamy się istotnego wzrostu realizowanych przez Synektik projektów w obszarze dystrybucji sprzętu medycznego" - poinformował istotny akcjonariusz i prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, cały czas utrzymuje się wzrostowy trend w segmencie produkcji radioznaczników, co przekłada się na dobre wyniki całej grupy" - wskazał także prezes.

Jak podaje spółka III kw. był kolejnym bardzo dobrym kwartałem segmentu produkcji radioznaczników. Sprzedaż produktów w III kw. wyniosła 4,97 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. r/r. Zysk EBITDA segmentu przekroczył 1,39 mln zł był o 14 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W trzech kwartałach 2017 r. obroty segmentu wyniosły 12,71 mln zł, a więc o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Segment wypracował 3,34 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r.

Synektik jest największym w Polsce producentem radioznaczników. Jako jedyna firma oferuje na krajowym rynku 4 zarejestrowane produkty, w tym 3 tzw. radioznaczniki specjalne, do których zalicza się m.in. cholinę, służącą przede wszystkim do diagnostyki nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, jąder, nerek, a także wątroby.

W III kw. grupa wypracowała 0,49 mln zł zysku netto, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,29 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. r/r. Obroty sięgnęły 11,52 mln zł wobec 14,72 mln zł rok wcześniej. W trzech kwartałach br. spółka miała 0,97 mln zł zysku netto podczas gdy rok wcześniej odnotował stratę na poziomie 0,18 mln zł.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

>>> Czytaj też: Powstały najwyższe wiatraki na świecie z magazynem energii