"Nasz symulator handlingowy będzie pierwszym urządzeniem na świecie przygotowującym do szkoleń w tak szerokim zakresie. Wartość światowego rynku szkoleń obsługi naziemnej to około 600 mln USD rocznie. Mimo to, że są one tak kosztowne, straty z powodu uszkodzeń spowodowanych przez personel naziemny, szacuje się 4-10 mld USD rocznie. Przy czym najczęstszą przyczyną wypadków lotniczych jest błąd człowieka. My chcemy zaproponować rozwiązanie, które pozwala na realne odtworzenie warunków panujących na płycie lotniska, w tym również sytuacji kryzysowych i umożliwić wirtualną koordynację działań pracowników obsługi" - powiedział wiceprezes Qumak Konrad Pogódź, cytowany w komunikacie.

Symulator będzie przygotowywać obsługę naziemną do pracy, by była ona bezpieczniejsza i bardziej efektywna. Rozwiązanie będzie składać się z czteroosobowej kabiny wyposażonej w rękawice i okulary działające w technologii wirtualnej rzeczywistości, a także platformy o 3-stopniowej swobodzie ruchu. Liderem konsorcjum z PW oraz IKKU i głównym wykonawcą całego projektu, jest Qumak. Termin jego ukończenia to I kwartał 2020 r., podano także.

Jak wyjaśnia spółka, urządzenie będzie wykorzystywane w szkoleniach, a także wesprze proces wstępnej oceny predyspozycji kandydatów do pracy w tym zawodzie. W efekcie pozwoli ono znacznie ograniczyć kosztowne błędy popełniane podczas m.in. konserwacji i obsługi technicznej samolotów czy ich rozładunku i załadunku.

"Głównym zadaniem symulatora będzie odtworzenie warunków panujących podczas sterowania pojazdami obsługi naziemnej, co w przyszłości ma skutkować zmniejszeniem liczby kolizji na płycie lotniska oraz uszkodzeń samolotów. Oprócz rzeczywistych procedur szkoleniowych dla konkretnego lotniska, specjaliści opracują również moduł analityczny pozwalający określić zdolność kandydatów do pracy w trudnych warunkach, a także oceniający ich pod kątem cech psychomotorycznych, czyli m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ponadto symulator pozwoli na ćwiczenie tych czynności, których szkolenie w codziennych warunkach lotniskowych jest zbyt niebezpieczne" - czytamy dalej.

Projekt jest już drugim przedsięwzięciem firmy Qumak w zakresie symulacji. W 2016 roku spółka wprowadziła na rynek zaawansowany technologicznie symulator lokomotywy SIMTRAQ, służący do szkolenia maszynistów w warunkach wirtualnej rzeczywistości, czytamy także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)