Zysk netto Mercator Medical spadł r: r do 2,16 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,82 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,01 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 68,13 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2017 r. Grupa Mercator Medical zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,6% (8,6 mln zł), przy czym:

- Przychody ze sprzedaży produktów (głównie produkowane w zakładzie w Tajlandii rękawice diagnostyczne) spadły o 12,3% (3,0 mln zł). Sama sprzedaż segmentu produkcyjnego wzrosła jednak o 11,6%, a przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży produktów miały miejsce na dalszych etapach łańcucha dystrybucji;

- Przychody ze sprzedaży towarów (nabywane od dostawców spoza Grupy rękawice, opatrunki i włóknina) wzrosły o 26,4% (11,5 mln zł). Co warte uwagi, dwucyfrowe wzrosty (odpowiednio 18,3% oraz 19%) zanotowano w asortymencie opatrunków i włókniny. Wzrost sprzedaży w asortymencie rękawic był jeszcze wyższy i wyniósł 27,5%" - czytamy w raporcie.

W III kw. br. wynik EBITDA osiągnął wartość 4 mln zł (spadek r/r o 3,3 mln zł, 45,1%).

"Wynik EBITDA stanowił 5,3% przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w I półroczu było to 4%. Należy jednocześnie podkreślić, iż zysk operacyjny był w III kw. 2017 r. na poziomie całej pierwszej połowy roku, a wynik EBITDA stanowił 67,5% analogicznego rezultatu z całego I półrocza br." - czytamy dalej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 226,31 mln zł w porównaniu z 197,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. przychody grupy wzrosły o 14,6% r/r. Sprzedaż produktów spadła o 7,7% r/r, a sprzedaż towarów wzrosła o 24,1% r/r, zachowując zbliżone wzrosty w asortymentach rękawic, opatrunków i włókniny. Wzrost sprzedaży został dokonany głównie w następujących krajach: Polska, Ukraina, Tajlandia, Arabia Saudyjska, Hiszpania oraz Malezja, podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)