Midrbud

Oferta Midrbudu dotycząca budowy przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach na 16,62 mln zł brutto została wybrana przez zamawiającego, poinformowała spółka. "W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika' została wybrana oferta emitenta. Cena oferty brutto 16 619 239,7 zł. Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Amica

Amica złożyła 30 listopada br. ofertę (pod warunkami zawieszającymi) przejęcia od hiszpańskiej spółki Edesa Industrial S.L. (w upadłości) linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor, podała spółka. Całkowita cena transakcji wyniesie 5 mln euro. >>>>

Amica ocenia, że cel wypracowania 3,2 mld zł przychodów w przyszłym roku jest bardzo ambitny, ale oznaczałby solidny wzrost w stosunku do 2,8 mld zł, które spółka chciałaby wypracować w tym roku, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. W przyszłym roku spółka liczy też na poprawę rentowności EBITDA.>>>>

Reklama

Amica ocenia, że potencjalne przejęcie marki Fagor to furtka na rynek hiszpański i potencjał na kilkadziesiąt milionów euro obrotów w perspektywie kilku lat, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki zależnej Unipetrol po 380 CZK za akcję, podał koncern. Docelowo PKN Orlen zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy. >>>>

Orlen Upstream wykona pierwszy odwiert poszukiwawczy Tuszynki-1K na terenie koncesji Bysław-Wudzyń w województwie kujawsko-pomorskim - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym. >>>>

Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zawarły z ZM Invest porozumienie, którego celem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZMI i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami spółki, a spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZMI, podały Ropczyce. >>>>

Arcus

Arcus podpisał z mBankiem umowę o świadczeniu usług, wdrożeniu i utrzymaniu platformy wydruku, kopiowania, skanowania i faksowania, poinformowała spółka. Szacowana wartość umowy wynosi 16 588 000 zł brutto. >>>>

GTC

GTC podpisało umowę na refinansowanie i kredyt inwestycyjny wysokości 60 mln euro z Raiffeisen Bank International AG (RBI) dla swojego nowego projektu biurowego w Serbii - Green Heart, podało GTC. >>>>

Stalprofil

Oferta Stalprofilu warta 187,27 mln zł netto, została przez Gaz-System uznana za najlepszą cenowo w przetargu na roboty budowlane w ramach budowy gazociągu Brzeg-Zębiec-Kiełczów, podał Stalprofil. >>>>

Lotos

Lotos podpisał umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku. W 2018 r. Amerykanie dostarczą minimum 5 ładunków ropy - poinformowała w środę gdańska spółka. >>>>

Bioton

Bioton - po uzyskaniu zgodny rady nadzorczej - podjął decyzję o rozpoczęciu działań związanych z dalszą inwestycją w spółkę zależną SciGen Ltd. z siedzibą w Singapurze, mających na celu pozyskanie inwestora, podał Bioton. >>>>

CEZ

CEZ Esco Poland złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Metrolog, podał Urząd. >>>>

JSW

JSW ma umowę ws. utworzenia funduszu stabilizacyjnego z PGE TFI i Altus TFI >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie dwóch projektów - jednego pn. "Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego o fragment Fab", oraz drugiego - pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II", podała spółka. >>>>

Monnari Trade

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki, wynika z projektów uchwał. >>>>