PGE zintegruje wszystkie aktywa ciepłownicze oprócz dwóch do końca 2018 r.Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce zintegrować wszystkie aktywa ciepłownicze do końca 2018 r. z wyjątkiem EC Szczecin i EC Pomorzany, poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Zakładamy integrację wszystkich aktywów ciepłowniczych w grupie do końca roku 2018. Szacujemy, że obejmie ona wszystkie aktywa oprócz dwóch" - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej

Wyjaśnił, że nie zostaną dołączone dwie elektrociepłownie należące do Zespołu Elektrowni Dolna Odra - EC Szczecin i EC Pomorzany.

"Wynika to z aktualnej organizacji tego kompleksu i podpisanych umów społecznych" - dodał prezes.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zatwierdził wczoraj strategię ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Kluczowe cele strategii to: zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023, budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku, wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku oraz - redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017.

PGE wyjaśniła, że przyjęcie strategii ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze strategii grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej Kogeneracja, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonujących w ramach grupy, łącznie dysponujących blisko 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz ok. 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)