Kiedy transakcja wiąże się z zapłatą PCC

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ma miejsce w przypadku transakcji zawieranych z osobą prywatną, gdy nie uwzględniany jest podatek VAT. Kupując samochód w salonie czy komisie, nabywca płaci cenę obejmującą właśnie podatek od towarów i usług.

Konieczność uiszczenia PCC występuje dopiero w przypadku kupna samochodu o wartości powyżej 1000 złotych.

Ile wynosi podatek PCC

Podstawę PCC stanowi 2% wartości rynkowej pojazdu i to właśnie ją należy uwzględnić w deklaracji podatkowej. Dość często zdarzają się sytuacje celowego zaniżania cen przedmiotów w celu zminimalizowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku podania przez podatnika ceny zbyt odbiegającej od rynkowych (lub jej nieokreślenia w ogóle), organ podatkowy może zażądać zmiany kwoty lub powołać biegłego, który sam ją ustali. W sytuacji, gdy ustalona przez specjalistę wartość będzie różniła się więcej niż 33% od ceny podanej w deklaracji, koszty opinii poniesie.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju z uwzględnieniem m.in. ich stanu oraz stopnia zużycia.

Czas na uiszczenie PCC

Poddatek PCC powinien zostać uiszczony w terminie 14 dni od momentu dokonania transakcji, z wyłączeniem sytuacji, gdy świadczenie jest pobierane przez płatnika (notariusz). W tym czasie nabywca jest zobligowany złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - PCC-3 lub PCC-3/A, jeżeli kupujących jest kilku. Formularz podatkowy można złożyć osobiście, przesłać listem poleconym bądź drogą elektroniczną. Świadczenie należy wpłacić na wskazany przez urząd skarbowy numer konta. Niewywiązanie się z tego zobowiązania wiąże się z nałożeniem na podatnika wysokich kar pieniężnych.

>>> Czytaj też: Krótkoterminowe OC dla komisów zamiast rocznego? KNF poluje na ubezpieczeniowych oszustów