Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwany też PCC, dotyczy transakcji między podmiotami fizycznymi, które nie są podatnikami VAT. Zapłacisz go więc, np. kupując używany samochód od członka rodziny niebędącego przedsiębiorcą. Podstawę świadczenia stanowi 2% wartości rynkowej pojazdu.

Kiedy transakcja wiąże się z zapłatą PCC

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ma miejsce w przypadku transakcji zawieranych z osobą prywatną, gdy nie uwzględniany jest podatek VAT. Kupując samochód w salonie czy komisie, nabywca płaci cenę obejmującą właśnie podatek od towarów i usług.

Konieczność uiszczenia PCC występuje dopiero w przypadku kupna samochodu o wartości powyżej 1000 złotych.

Ile wynosi podatek PCC

Podstawę PCC stanowi 2% wartości rynkowej pojazdu i to właśnie ją należy uwzględnić w deklaracji podatkowej. Dość często zdarzają się sytuacje celowego zaniżania cen przedmiotów w celu zminimalizowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku podania przez podatnika ceny zbyt odbiegającej od rynkowych (lub jej nieokreślenia w ogóle), organ podatkowy może zażądać zmiany kwoty lub powołać biegłego, który sam ją ustali. W sytuacji, gdy ustalona przez specjalistę wartość będzie różniła się więcej niż 33% od ceny podanej w deklaracji, koszty opinii poniesie.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju z uwzględnieniem m.in. ich stanu oraz stopnia zużycia.

Czas na uiszczenie PCC

Poddatek PCC powinien zostać uiszczony w terminie 14 dni od momentu dokonania transakcji, z wyłączeniem sytuacji, gdy świadczenie jest pobierane przez płatnika (notariusz). W tym czasie nabywca jest zobligowany złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - PCC-3 lub PCC-3/A, jeżeli kupujących jest kilku. Formularz podatkowy można złożyć osobiście, przesłać listem poleconym bądź drogą elektroniczną. Świadczenie należy wpłacić na wskazany przez urząd skarbowy numer konta. Niewywiązanie się z tego zobowiązania wiąże się z nałożeniem na podatnika wysokich kar pieniężnych.

>>> Czytaj też: Krótkoterminowe OC dla komisów zamiast rocznego? KNF poluje na ubezpieczeniowych oszustów