Doroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli chińskiego parlamentu, rozpocznie się w przyszły poniedziałek i według zapowiedzi uchwali zmiany dotyczące najważniejszych instytucji w Chinach zgodnie z wytycznymi XIX krajowego zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh), który obradował w październiku ub.r.

Komentatorzy nie mają wątpliwości, że lojalny wobec partii parlament formalnie zatwierdzi w marcu wszystkie decyzje podjęte przez jej kierownictwo w czasie trwającego posiedzenia plenarnego KC.

W niedzielę po zakończeniu posiedzenia Biura Politycznego KC ogłosił projekt nowelizacji konstytucji, zakładający m.in. zniesienie przepisu zakazującego prezydentowi i wiceprezydentom sprawowanie urzędu przez więcej niż dwie kadencje. Pozwoli to Xi Jinpingowi na pozostanie na stanowisku prezydenta Chin bezterminowo.

Do ustawy zasadniczej ma zostać również dopisana doktryna Xi, która od XIX zjazdu partii znajduje się już w jej statucie jako oficjalna podstawa ideologiczna, co stawia Xi w jednym rzędzie z absolutnymi władcami kraju w XX wieku: Mao Zedongiem i Deng Xiaopingiem. Do konstytucji ma również zostać dodana formułka mówiąca, że „przewodnictwo Komunistycznej Partii Chin jest definiującą cechą socjalizmu o chińskiej specyfice”.

Według agencji Kyodo na trwającym plenum KC dyskutuje też na temat zmian personalnych w chińskim rządzie i instytucjach publicznych. Na marcowej sesji parlamentu formalnie rozdzielone zostaną stanowiska rządowe dla nowych ludzi w kierownictwie KPCh, w większości stronników prezydenta Xi, mianowanych na październikowym zjeździe partii.

Wyznaczony zostanie m.in. nowy prezes Ludowego Banku Chin – chińskiego banku centralnego – gdyż kierujący tą instytucją od 2002 roku 70-letni Zhou Xiaochuan prawdopodobnie odejdzie na emeryturę. Według źródeł agencji Reutera najsilniejszym kandydatem do objęcia tej funkcji jest bliski doradca gospodarczy prezydenta Liu He, który na XIX zjeździe awansował do 25-osobowego Biura Politycznego KC. W marcu Liu może również zostać jednym z wiceprezydentów.

Jako organ państwowy powołana zostanie nowa potężna superagencja do walki z korupcją, dysponująca szerokimi uprawnieniami, która połączy kompetencje partyjnej Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny i rządowych organów antykorupcyjnych.

Z Kantonu Andrzej Borowiak

>>> Czytaj także: Ursula von der Leyen pozostanie ministrem obrony Niemiec