W marcu do zwolenników rządu zalicza się 41 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu z lutym), a do jego przeciwników 19 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do lutego). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność (spodek o 1 punkt proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. ankietowanych.

Prace rządu Mateusza Morawieckiego dobrze ocenia 50 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), źle 23 proc. (wzrost o 7 punktów proc.), a odpowiedzieć "trudno powiedzieć" wybrało 27 proc. ankietowanych (spadek o 8 punktów proc.)

CBOS podkreślił, że do najbardziej zadowolonych z rezultatów działań rządu należą najstarsi respondenci: mający 65 lat i więcej (63 proc.) oraz mieszkańcy wsi (57 proc.). Stosunkowo często krytycznie rezultaty działań rządu oceniają mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 499 tys. ludności (38 proc.) oraz powyżej 500 tys. (42 proc.), osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (36 proc. badanych z wykształceniem wyższym i 41 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita od 2500 zł wzwyż).

Zasadnicze znaczenie dla oceny działalności rządu ma jednak orientacja polityczna. Zadowolonych z efektów jego pracy jest 87 proc. spośród osób deklarujących głosowanie na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie), 53 proc. spośród zwolenników Kukiz'15, 41 proc. zwolenników PSL. Spośród wyborców PO pozytywnie działalność rządu ocenia tylko 15 proc. badanych, wśród zwolenników Nowoczesnej 32 proc. a SLD 26 proc.

Reklama

CBOS zapytał również badanych o ocenę polityki gospodarczej rządu. Według 53 proc. z nich "polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej" (spadek o 2 punkty proc.), przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), a 16 proc. ankietowanych wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 punkt proc.).

Natomiast zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi premier Mateusz Morawiecki wyraziło 50 proc. badanych (spodek o 3 punkty proc.) 22 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 4 punkty proc.), a 28 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spodek o 1 punkt proc.).

CBOS w komentarzu do badania podkreślił, że wizerunek rządu w największym stopniu pogorszył się w elektoratach PO i Nowoczesnej.

"Zwolennicy obu opozycyjnych ugrupowań, którzy z pewnymi nadziejami przyjęli objęcie przez Mateusza Morawieckiego funkcji premiera i zmiany w składzie rządu, wstrzymywali się dotychczas od jednoznacznie krytycznych ocen rządu i jego polityki. Może to sugerować, że na pogorszeniu notowań rządu zaważył przede wszystkim trwający kryzys dyplomatyczny związany z nowelizacją ustawy o IPN" - zaznaczył CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

autor: Mateusz Roszak