Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał umowę z ETAC Poland na budowę zakładu produkcyjnego w Tczewie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 56,15 mln zł brutto. "Najnowszy zakład produkcyjny ETAC będzie zaprojektowany i zbudowany zgodnie z założeniami zrównoważonego budownictwa i będzie certyfikowany przez DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) na poziomie Gold" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji to 21 grudnia 2018 r., podano także.

Cube.ITG

Krzysztof Bednarek złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa ds. IT w Cube.ITG z dniem 15 marca 2018 r., poinformowała spółka. "Rezygnacja została złożona z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych" - czytamy w komunikacie. 

LC Corp

LC Corp Invest X, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14 396 m2 położonych we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej za łączną kwotę netto 11,68 mln zł, podała spółka. "Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Alchemia

Alchemia odnotowała 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2017 r. wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 81,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 133,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo prognozuje, że zwiększy jednostkowy zysk netto w tym roku o 71,1% r/r do 160,8 mln zł, przy wzroście przychodów o 8,9% r/r do 3 913 mln zł, podała spółka. >>>> 

Getin Holding 

Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy - powyżej odnotowanych w ub.r. 31%, ale poniżej 50%, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Prezes poinformował, że zarząd nie podjął jeszcze decyzji w kwestii rekomendowanej dywidendy za 2017 r., ale podkreślił, że zarząd uważa wypłacanie dywidendy za jeden ze swoich głównych obowiązków. >>>> 

Wirtualna Polska Holding

Wirtualna Polska Holding odnotowała 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r. wobec 23,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Grupa kapitałowa Wirtualna Polska Holding nabyła kolejne 35% udziałów w spółce Domodi, podała grupa. Wartość transakcji przekroczyła 85 mln zł. >>>>  

Miraculum

Miraculum odnotowało 11,19 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 6 655 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5 261 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KGHM

Rada nadzorcza KGHM Cuprum - CBR we Wrocławiu podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź zakłada capex spółki-matki na nieco więcej niż 2 mld zł w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski. >>>> 

KGHM Polska Miedź planuje w tym roku działania w kierunku zwiększenia dziennego przerobu rudy w kopalni w Sierra Gorda w Chile do zakładanego poziomu: 130 tys. ton w połowie 2019 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski. >>>> 

Unibep  

Monday Kosmonautów MP, spółka zależna Unibepu, nabył prawo własności nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu od firmy Nowak-Investments Roman Nowak, poinformował Unibep. Cena wyniosła 13 mln zł. Na nieruchomości ma zostać zbudowane ok. 340 mieszkań. >>>>  

JHM Development

JHM Development odnotował 16,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Neuca

Neuca odnotowała 30,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r. wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Neuca planuje w tym roku realizację planów inwestycyjnych w wysokości 85 mln zł, poinformowała spółka. Uruchomienie nowoczesnego centrum magazynowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy biurowca, w którym będzie mieściła się centrala grupy ma kosztować ok. 50 mln zł w br., dodano. >>>> 

AC SA

AC SA odnotowało 30,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

OncoArendi Therapeutics

Oferta publiczna do 2 mln akcji OncoArendi Therapeutics, firmy biotechnologicznej specjalizującej się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, z której spółka chce pozyskać od 53 mln zł do 66 mln zł netto rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. >>>> 

OncoArendi Therapeutics prowadzi obecnie aktywne rozmowy z większością największych 20 firm farmaceutycznych dotyczące pozyskania partnera do dalszych badań nad cząsteczką OATD-01 oraz OATD-02. Spółka w horyzoncie 5-10 lat chce wprowadzić na rynek własny lek, finansując prace nad nim z przychodów i kamieni milowych, ale nie wyklucza pozyskania partnera branżowego, poinformował prezes Marcin Szumowski. >>>> 

Główny akcjonariusz OncoArendi Therapeutics - Michał Sołowow traktuje swoją inwestycję w spółkę długofalowo, poinformował prezes Michał Szumowski. >>>> 

Kredyt Inkaso

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa. >>>>   

Rank Progress 

Rank Progress miał 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. przy przychodach w wysokości 84,81 mln zł, poinformowała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk na sprzedaży wyniósł 32,18 mln zł, podano także. >>>> 

Cherrypick Games

Cherrypick Games zanotował przychody w wysokości 15,7 mln zł, 6,2 mln zł EBITDA i 4,3 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>> 

Sescom

Sescom przeniesie notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect we wtorek, 20 marca, podała spółka. >>>>   

Robyg 

Z uwagi na niesłabnący popyt w I kwartale br., Robyg prognozuje, że kontraktacja w całym 2018 r. będzie zbliżona do roku ubiegłego, wynika z komunikatu spółki. Robyg ma obecnie w sprzedaży ponad 1000 lokali w Warszawie, dodano. >>>>  

LC Corp

LC Corp został nabywcą nieruchomości przy ul. Letnickiej w Gdańsku za 24,38 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Grupa Żywiec   

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 kwietnia, o wypłacie dywidendy o łącznej wysokości 26 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>> 

LS Tech-Homes

Nie doszło do podpisania umowy pomiędzy LS Tech-Homes a Bastion Bau und Investment GmbH & Co na wyprodukowanie, dostarczenie i zmontowanie domów modułowych wraz z niezbędną infrastrukturą, poinformowała spółka. Umowa miała być konsekwencją podpisanego w październiku ub.r. protokołu negocjacyjnego. >>>> 

Enea

Enea planuje dalszy rozwój przejętej rok temu Elektrowni Połaniec, w szczególności dalszy ciąg modernizacji i wykorzystanie nowych technologii, podała spółka. >>>>