Getin Noble Bank

Plan ochrony kapitału Getin Noble Banku (GNB), zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł. >>>>

GetBack

Agencja S&P Global Ratings zawiesiła rating GetBacku, podał S&P. >>>>

PKN Orlen

Reklama

PKN Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 7 do 21 maja br. >>>>

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 34,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 153 lokali w ramach nowej inwestycji Apartamenty Dolny Mokotów w Warszawie, poinformowała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2019 r.
"Dom Development w nowej, wyjątkowej inwestycji oferuje 148 apartamentów i 5 lokali usługowych. W ofercie znajdują się funkcjonalne i przestronne apartamenty o zróżnicowanej strukturze i powierzchni, od lokali typu studio, po przestronne i wielopokojowe apartamenty i penthouse'y - idealne dla rodzin z dziećmi. Powierzchnia ich wyniesie od 35,3 m2 do 204,6 m2. W inwestycji Apartamenty Dolny Mokotów jest 148 apartamentów, w tym 9 penthouse'ów. Ich ceny za m2 kształtują się od 12 800 zł do 22 000 zł. [...] W ramach inwestycji przewidziano również 5 lokali usługowych" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Mennica Polska

Mennica Polska odnotowała 10,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mennica Polska spodziewa się, że "lada dzień" otrzyma decyzje o warunkach zabudowy (WZ) dla 5 kolejnych budynków w projekcie "Jagiellońska", poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. >>>>

Mennica Polska rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych w inwestycji Mennica Residence i spodziewa się, że przychody z tego tytułu rozpozna w II kwartale br., poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. >>>>

Simple

Akcjonariusze Simple zdecydują o przeznaczeniu łącznie 1 058 675,2 zł na dywidendę, czyli 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 22 maja br. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita przydzieliło wszystkie 200 tys. obligacji serii EF o łącznej wartości 20 mln zł, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 28,349%. >>>>

OEX

OEX dokonał ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia Voice Contact Center (VCC) za łączną cenę 7 352 094,11 zł i ArchiDoc za łączną cenę 45 942 335,2 zł, poinformowała spółka. >>>>

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 21,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 35,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska zakończył proces testowania wartości znaku Chłopskie Jadło, w rezultacie którego podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości w/w znaku na dzień 31 grudnia 2017 r. – o kwotę 8 839 tys. zł, poinformowała spółka. Odpis ten pomniejszy wynik finansowy za rok obrotowy 2017 r. o kwotę 7 160 tys. zł. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerw, które obniżą skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r. łącznie o ok. 149,6 mln zł, podała spółka. >>>>

Impexmetal

Impexmetal odnotował 74,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 130,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GK Immobile

GK Immobile odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd GK Immobile zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 5,27 mln zł zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 0,07 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>>

Ovostar Union

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 386 mln w I kw. 2018 r. (wobec 404 mln sztuk w I kw. 2017 r.), podała spółka. Wielkość sprzedaży jaj w skorupkach wzrosła o 24% do 342 mln jaj. >>>>

IMS

IMS odnotował 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

IMS nie wyklucza dokonywania "z rozwagą" akwizycji w kolejnych latach, na rynku polskim i europejskim, poinformował prezes Michał Kornacki. >>>>

Wojas

Wojas odnotował 14,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych w Polsce i za granicą na koniec 2018 r., podała spółka. W planach jest także m.in. zwiększenie sprzedaży internetowej w Polsce. Na koniec ub.r. Wojas miał łącznie 177 własnych sklepów. >>>>

GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 92,34 mln zł z skonsolidowanego ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 55,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 53,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 98 mieszkań oraz 8 lokali usługowych w poznańskiej inwestycji Rezydencja Chwaliszewo, poinformowała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji to II kw. 2020 r. >>>>

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus miała 18,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 roku wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>>

Enter Air

Spółka zależna Enter Air zawarła aneks do umowy czarteru z Itaka Holdings, dotyczącej sezonu Lato 2018 - Zima 2018/2019, który rozszerza zakres uzgodnionego programu handlowego. Skutkuje to zwiększeniem szacunkowej wartości programu do 67,6 mln USD (233,54 mln zł) z pierwotnie zakładanych 51 mln USD, podał Enter Air. >>>>

Echo Investment

Zwyczajne walne zgromadzenie Echo Investment zdecydowało o przeznaczeniu 206,35 mln zł na dywidendę, co oznaczał wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Bowim

Bowim odnotował 5,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 3,33 mln zł wobec I kw 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody jednostkowe wzrosły do 355,49 mln zł, dodano. >>>>

Danwood Holding

Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii akcjonariusza sprzedającego nie odzwierciedla wartości i potencjału spółki, podał Danwood w aneksie do prospektu. >>>>

Erbud

Erbud zawarł z firmą Student Depot Foxtrot umowę na realizację inwestycji domu studenta Akademik Foxtrot w Warszawie, podał Erbud. Wartość kontraktu to 39,5 mln zł. >>>>

Stalprodukt

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok wstępny, uznając powództwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Olkuszu wobec spółki zależnej Stalproduktu - ZGH "Bolesław" - o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze za uzasadnione, poinformował Stalprodukt. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i może wynosić maksymalnie 64 mln zł, dodano. >>>>

Bank Handlowy

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2018 r. Banku Handlowego wyniosą łącznie 47,79 mln zł, podał bank. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na poziomie jednostkowym za 2017 r., podano także. >>>>

Eurocash

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Polwax

Polwax miał 49,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 2,9 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Orange Polska

Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. >>>>

Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. >>>>