Celem decyzji zarządu GetBack jest uniknięcie niewypłacalności spółki.

"Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących" - napisano w komunikacie.

GetBack poinformował również, że zmienił termin publikacji raportu za 2017 rok z 30 kwietnia na 15 maja.

Decyzja o przesunięciu tej daty związana jest z powzięciem przez nowy zarząd GetBacku wątpliwości co do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Reklama

GetBack podał, że nowe osoby wchodzące obecnie w skład organów korporacyjnych spółki nie miały wystarczająco czasu na ustalenie prawdziwej sytuacji finansowej GetBacku.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny GetBacku za 2017 rok nie mogą zostać opublikowany również z uwagi na brak opinii firmy audytorskiej potwierdzającej, iż sprawozdania finansowe spółki za 2017 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. (PAP Biznes)