4fun Media

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. "Zgodnie z uchwałą zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 948 728,20 zł został podzielony w sposób następujący:
- kwota 2 441 970,60 zł została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 60 groszy;
- kwotę 1 506 757,60 zł postanowiono przelać na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku, natomiast dzień wypłaty ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku.

ASM Group

fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZA), nabył 91,6% udziałów niemieckiej spółki Verticom, podał ASM Group. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w maju br. o 3,4% r/r i wyniosła 17,3 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. sprzedaż spadła o 12,8% r/r do 67,5 mln zł. >>>>  

Unibep

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy Sieleckiej w Warszawie dla OMIG Sielecka za 41 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Pekabex

Poznańska Korporacja Budowana Pekabex zawarła umowę programu emisji obligacji do 80 mln zł z Bankiem Pekao SA, podała spółka. >>>> 

Pragma Inkaso 

Rada nadzorcza Pragma Inkaso powołała zarząd z Tomaszem Boduszkiem jako prezesem na nową pięcioletnią kadencję, podała spółka. >>>>

PGE, Polenergia

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Polenergią, podał Urząd. >>>> 

Amica

Pomimo słabszych r/r wyników I kwartału Amica pozostaje optymistyczna co do wyników całego roku i oczekuje, że marża EBITDA będzie w nim na poziomie przynajmniej podobnym do ubiegłorocznych 7,2%, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. >>>>  

Amica nadal interesuje się pozyskaniem marki Fagor, ale nie jest to jedyna opcja dla spółki. Dlatego nadal chce być gotowa do wydatkowania środków na akwizycje, wynika ze słów wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. >>>> 

Silvair Inc.

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Pozyskane środki posłużą m.in. na budowie kanałów dystrybucji produktów o globalnym potencjale rynkowym.

Echo Investment

Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 60 mieszkań w maju 2018 r. wobec 97 mieszkań sprzedanych w maju 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie zawarto z klientami 9 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, w porównaniu do 10 umów ostatecznych zawartych w maju 2017 r.

PGNiG

Eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i firmy EuroTech zakończyli pierwszą, demonstracyjną fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill, podało PGNiG. >>>>   

Unipetrol, CEZ, PKN Orlen

Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - zawarł umowę z Grupą CEZ na uruchomienie kolejnych szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw sieci Benzina, podała spółka. W ciągu dwóch lat ładowarki mają zostać uruchomione w 25 lokalizacjach >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen dokonał przydziału obligacji serii D o wartości nominalnej 200 mln zł, oferowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego przy średniej stopie redukcji wynoszącej 28,08%. >>>>  

IMS

Akcjonariusze IMS zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 7,9 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

BBI Development

Część handlowo-usługowa ze sklepem Sezam w warszawskiej inwestycji Centrum Marszałkowska została oficjalnie otwarta, poinformowali przedstawiciele inwestorów - WSS Społem Śródmieście i BBI Development. Część biurowa obiektu zostanie otwarta jesienią. >>>>  

ZA Puławy

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o przeznaczeniu 85,25 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,46 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

Synektik 

Spółka zależna Synektika - IASON podpisała porozumienie o współpracy z firmą Blue Earth Diagnostics z siedzibą w Wielkiej Brytanii w zakresie produkcji i sprzedaży w Polsce radioznacznika Axumin (fluciclovine 18F). IASON będzie produkował na potrzeby polskiego rynku Axumin i będzie jedynym dostawcą radioznacznika w Polsce, podał Synketik. >>>> 

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w maju 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7,9% r/r, podała Emperia. >>>> 

Newag 

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu powzięło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 13 czerwca 2018 r. do godziny 11:00, podała spółka. >>>>