Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-06-07 7330,50 1,7% 8,0% 1,7% 31,1%
Miedź 3M USD/t 2018-06-07 7332,00 1,6% 7,4% 1,2% 30,4%
Ołów spot USD/t 2018-06-07 2521,25 0,1% 8,9% 1,5% 23,5%
Ołów 3M USD/t 2018-06-07 2534,00 0,3% 9,3% 1,9% 22,9%
Aluminium spot USD/t 2018-06-07 2302,50 -1,7% -2,8% 2,1% 21,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-06-07 2312,00 -1,4% -1,6% 1,9% 21,3%
Cyna spot USD/t 2018-06-07 21423,00 1,7% 0,4% 6,6% 10,4%
Cyna 3M USD/t 2018-06-07 21325,00 1,7% 0,4% 6,5% 10,4%
Nikiel spot USD/t 2018-06-07 15456,00 -0,7% 10,6% 21,6% 76,5%
Nikiel 3M USD/t 2018-06-07 15520,00 -0,7% 10,7% 21,6% 76,2%
Cynk spot USD/t 2018-06-07 3205,00 -0,2% 5,2% -4,0% 32,0%
Cynk 3M USD/t 2018-06-07 3183,00 -0,3% 4,2% -4,1% 30,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-06-07 197,60 -0,2% 9,7% -24,0% 32,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-06-07 88,00 0,3% 5,4% -2,2% 29,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-06-07 796,42 2,2% 2,1% 14,4% 35,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-06-07 750,42 2,4% 2,2% 15,4% 38,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-06-07 709,35 1,8% 1,1% 12,6% 35,9%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-06-07 651,10 2,1% 2,4% 10,3% 58,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-06-07 426,61 2,4% 9,2% 18,1% 49,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-06-07 424,11 2,3% 8,9% 17,8% 56,6%

(PAP Biznes)