W piątek Rada Nadzorcza KGHM powołała prezesa i nowych wiceprezesów miedziowej spółki. Prezesem KGHM został dotychczasowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński; wiceprezesami natomiast zostali Katarzyna Kreczmańska–Gigol (ds. finansowych) oraz Radosław Stach (ds. produkcji).

Nowy zarząd powołano z dniem zakończenia walnego zgromadzenia KGHM zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na okres trzech lat. Przerwa w obradach oznacza, że nowy zarząd obejmie funkcje najwcześniej 6 lipca.

Przed ogłoszeniem przerwy akcjonariusze obecni na ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęli uchwały o wprowadzeniu zmiany w statucie miedziowej spółki, o co wnioskował Skarb Państwa. „Zmiany w statucie mają na celu optymalizację procesu wyboru członka zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez radę nadzorczą” - powiedział dziennikarzom Marcin Rupiński z Ministerstwa Energii.

Przed złożeniem wniosku o przerwanie obrad ZWZ, akcjonariusze przegłosowali natomiast uchwałę o zmianie innego punktu statutu miedziowej spółki. „Dotyczy ona doprecyzowania kompetencji rady nadzorczej do przyjmowania jednolitego statutu spółki” - powiedział Rupiński.

Przedstawicieli Ministerstwa Energii nie chciał przy tym komentować wniosku ws. przerwy w obradach ZWZ, który został złożony w imieniu tego resortu.

We wtorek ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. miało podjąć m.in. uchwałę o przekazaniu zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał zapasowy spółki. To ponad 1,323 mld zł.

„Opracowując rekomendację przekazania zysku za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał zapasowy, Spółka wzięła pod uwagę, przede wszystkim, aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych wydatków inwestycyjnych, przy wysokim poziomie zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” - podano w uzasadnieniu uchwały.

Akcjonariusze obecni na ZWZ mieli również zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie zarządu z działalności KGHM Polka Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r.

W programie obrad miały być również głosowane m.in. uchwały powołujące nowych członków rady nadzorczej.

Pawełczak: Zarząd KGHM ma pełną kontrolę nad aktywami zagranicznymi

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ma pełną kontrolę zarządczą nad aktywami zagranicznymi miedziowej spółki; mamy plan związany z funkcjonowaniem tych aktywów do 2023 r. - powiedział we wtorek PAP ustępujący prezes zarządu KGHM Rafał Pawełczak.

W piątek Rada Nadzorcza KGHM powołała prezesa i nowych wiceprezesów miedziowej spółki. Prezesem KGHM został dotychczasowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński; wiceprezesami natomiast zostali Katarzyna Kreczmańska–Gigol (ds. finansowych) oraz Radosław Stach (ds. produkcji). Jednak obecny zarząd KGHM będzie sprawował funkcję co najmniej do 6 lipca, ponieważ we wtorek akcjonariusze ZWZ miedziowej spółki zdecydowali o przerwaniu obrad „walnego” właśnie do 6 lipca. Nowy zarząd ma zaś objąć funkcję z dniem zakończenia walnego zgromadzenia KGHM, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na okres trzech lat.

W poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił w Katowicach, że najważniejsze wyzwania przez nowym zarządem KGHM to decyzje ws. aktywów zagranicznych i inwestycji w krajowe wydobycie z poziomu poniżej 1400 metrów. Wiceminister uznał, że „nie ulega żadnych wątpliwości, że musi nastąpić ocena realności pozycji KGHM na rynkach zagranicznych”.

„Mówiąc +pozycji+, mam na myśli, jakie ponosimy nakłady w aktywach, jakie KGHM ma poza Polską i jak te aktywa w perspektywie czasu gwarantują nam jakiś zwrot poniesionych nakładów. Ten bilans naprawdę nie jest łatwy. To jest wyzwanie (…), ale myślę, że stoimy przed wreszcie rozstrzygnięciem, na ile mamy się aktywnie zachowywać na rynku” - powiedział w poniedziałek Tobiszowski, wskazując m.in. na chilijskie aktywa w Sierra Gorda.

We wtorek Rafał Pawełczak powiedział PAP, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ma pełną kontrolę zarządczą nad aktywami zagranicznymi miedziowej spółki i plan związany z funkcjonowaniem tych aktywów do 2023 r.

„Ten plan jest oczywiście planem, w którym przewidujemy zarówno dezinwestycje aktywów zagranicznych, jak i rozwój tych, które są najbardziej obiecujące” - powiedział prezes. Nie chciał uściślić, o jakie konkretnie inwestycje zagraniczne chodzi. „Plan przyjęty przez obecny zarząd będzie przedstawiony kolejnemu zarządowi” - uciął Pawełczak.

>>> Czytaj też: Były prezes GetBack próbował uzyskać azyl w Izraelu. Nie udało się