Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. br. o 2,2% w strefie euro oraz w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,1% wzrostu w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: Jak bardzo wzrosły ceny? GUS podał dane o inflacji za lipiec