PZ Cormay

PZ Cormay odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Stelmet

Stelmet miał 434,38 mln zł skonsolidowanych przychodów i 16,42 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2017/2018 (01.10.2017 - 30.06.2018), co oznaczało odpowiednio wzrost o 2,3% i spadek o 30,8%, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Vantage Development

Vantage Development i Rank Progress złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie rozszerzenia działalności wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. >>>> 

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson miał 14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w lipcu br., co oznacza, że były wyższe o ok. 4% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 


>>> Zobacz też notowania      

Ultimate Games

Ultimate Games zawarło umowę wydawniczą z osobą fizyczną, na mocy której będzie odpowiedzialne za marketing i wydanie gry "Clinically Dead" w wersji PC na platformie Steam oraz w wersji na konsole Nintendo Switch, podała spółka. >>>>  

Ultimate Games zakończył proces certyfikacji gry "Phantaruk" na Nintendo Switch, podała spółka. Premiera gry na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. >>>> 

PlayWay

PlayWay i cztery osoby fizyczne zawiązały spółkę akcyjną Pixel Flipper, której przedmiotem działalności będzie produkcja gier na PC, podała spółka. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE planuje dokonać przedterminowego wykupu 28 września br. 14 000 obligacji serii AMRE04100919 na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, podała spółka. >>>>  

BioMaxima

BioMaxima podpisała umowę na wyłączną dystrybucję w Polsce produktów amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics, Inc. podała spółka. Dzięki umowie BioMaxima stanie się dystrybutorem platformy Accelerate Pheno przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki w leczeniu sepsy. >>>>  

Cognor

Cognor spodziewa się, że EBITDA w III kw. br. będzie na dobrym poziomie, ale o kilka milionów złotych niższa niż w II kw., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>>   

Cognor planuje inwestycje w istniejące aktywa, które pozwolą zwiększyć zdolności produkcyjne, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>> 

Cognor zrealizuje w tym roku nakłady inwestycyjne w ujęciu bilansowym w wysokości co najmniej 28 mlln zł, a w kolejnych latach - co najmniej 23 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>> 

>>> Sprawdź też wyniki finansowe spółek

Bank Pekao

Bank Pekao prowadzi prace nad ofertą dla Polaków mieszkających za granicą i szuka innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację zadania pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowej i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem", etap I, za 29,99 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

11 bit studios

11 bit studios wyda cztery gry ze swojego portfolio, w tym "This War of Mine" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

CD Projekt 

CD Projekt objął większościowy pakiet udziałów w spółce Spokko. Nowa spółka Grupy CD Projekt będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne, podała spółka.  >>>>  

Inpro

Inpro planuje przeprowadzić do końca br. emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Unibep

Unibep zawarł ze spółką Karuzela Biała umowę o roboty budowlane na realizację centrum handlowo-usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej, podała spółka. Wartość umowy to nie więcej niż ok. 60 mln zł netto. >>>> 

MCI Capital

MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. >>>>